Pas verschenen: Non-fictie

Dr. Piet van Cruyningen (e.a.): Het Boerderijenboek.

Waanders, 448 blz. €14,50

Overzichtswerk, gemaakt door de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek. Met hoofdstukken over bronnenonderzoek, bouwkunde, regionale typologie en de verschillende activiteiten die op boerderijen plaatsvinden. Met veel illustraties.

Wim Coster, Janine Jager: Hollandski. Het Spectrum, 128 blz. €9,95

Klein boekje over de invloed van het Russisch op het Nederlands en andersom. Coster is slavist, Jager promoveerde op een onderzoek naar de relatie tussen Rusland en Europa. Met aandacht voor pseudo-Russische woorden, zoals `slabberdewatski'.

Piet de Kleijn: Combinatiewoordenboek.

Rozenberg, 744 blz. €40,–

Kloek boek over de combinatie van zelfstandige naamwoorden (substantieven) met de daarbij behorende vaste verba (werkwoorden). Bij `pacht' staan bijvoorbeeld de combinaties: `in pacht uitgeven' en `in pacht nemen'. Bij iedere combinatie staat een voorbeeldzin.

Koert Lindijer: Bittereinders.

Met foto's van Petterik Wiggers.

Atlas, 224 blz. €19,90

Verslag van een reis in het voetspoor van de Engelse ontdekkingsreiziger Wilfred Thesiger langs nomadenvolken in Oost- en Zuidelijk Afrika door Koert Lindijer (1953), sinds 1983 correspondent in Afrika voor NRC Handelsblad.

Thieu Vaessen: Oranjebitter.

Het verhaal van prinses Margarita en Edwin de Roy van Zuydewijn.

Vassallucci-HP/De Tijd, 160 blz. €15,–

Bundeling van de artikelen uit HP/De Tijd die het begin vormden van de `affaire-Margarita', aangevuld met latere publicaties en drie nieuwe hoofdstukken over de dochter van prinses Irene en haar echtgenoot.

A.A Weijnen: Etymologisch dialectwoordenboek.

Sdu, 488 blz. €39,95

Tweede, verbeterde en vermeerderde druk van een standaardwerk over de herkomst van dialectwoorden. De toelichtingen per woord zijn kort en zakelijk. Ieder lemma besluit met een bronverwijzing.