Onno, bedankt!

Wat veel blije gezichten, vanochtend. De Nederlandse overheid verkoopt voor een slordige 2 miljard euro aandelen van KPN aan de Amerikaanse bank Citigroup. De koers stijgt. KPN blij, Zalm blij en Ruding blij – al jarenlang bankier bij Citigroup.

Gerrit Zalm kent het KPN-dossier nog uit zijn paarse periode. Hij pakt nu rendement op de overheidsinjectie van 1,7 miljard euro die twee jaar geleden nodig was om KPN overeind te houden. Natuurlijk, over een langere periode bekeken heeft de Nederlandse staat miljarden in rook zien opgaan, maar de aangekochte aandelen in de reddingsoperatie worden nu onmiskenbaar met winst verkocht: plus 35 procent. De beursindex ging ruwweg met 35 procent naar beneden in dezelfde periode. Niet slecht: een half miljard beleggingswinst in barre beurstijden.

Een vertrouwd dossier kent vertrouwde gezichten. En Zalm is er de man niet naar om de hoekige kanten van een dossier te vergeten. De Amerikaanse Citigroup doet de miljardendeal, niet ABN Amro of Deutsche Bank – de banken die destijds de reddingsoperatie leidden. Dat is opmerkelijk, maar geen toeval.

Twee jaar geleden onderhandelde Financiën met KPN, de mededingingsautoriteiten in Brussel en met een bankensyndicaat onder leiding van ABN Amro en Deutsche Bank over de rol van de overheid bij de reddingsoperatie. Het zag er toen, in november 2001, lang naar uit – zo bleek onlangs – dat de Nederlandse overheid niet alleen 1,7 miljard zou investeren, maar nog eens voor 750 miljoen extra risico zou overnemen van de banken om de reddingsoperatie te laten slagen. Volgens de betrokken banken was dat onvermijdelijk.

Maar te elfder ure verschijnt Onno Ruding op het toneel, oud-minister van Financiën en sinds begin jaren negentig bestuurder bij de Amerikaanse Citigroup. De bank staat aan de zijlijn bij KPN's reddingsoperatie en blijkt bereid het risico van de Nederlandse staat over te nemen. Een lepe zet van Ruding om alsnog een prominente plaats in het bankensyndicaat te krijgen. En voor Zalm een zegen: de discussie met Brussel of het hier om ontoelaatbare staatssteun gaat wordt aanzienlijk vergemakkelijkt.

Toch trekt Citigroup aan het kortste eind. ABN Amro en Deutsche Bank blijken alsnog bereid om het risico van 750 miljoen over te nemen. Van bank veranderen is geen optie: Citigroup sleept er zo een betere deal voor Zalm uit. Zalm kalkt destijds in de kantlijn van een notitie: ,,Acht dit niet `funny' van ABN en DB (...). ABN en DB verdienen wel straf cq CB [Citibank, red] hulde! Zou het op prijs stellen als CB daar iets van terugziet.''

Vandaag was het tijd om oude rekeningen te vereffenen.

    • Jeroen Wester