Kaler pensioen voor 3 mln werknemers

De pensioenen van bijna drie miljoen werknemers zullen niet langer gelijke tred houden met de stijging van de lonen. Steeds meer grote pensioenfondsen laten het welvaartsvaste karakter van pensioenen los.

Ook meer dan een miljoen gepensioneerden worden getroffen.

De twee grootste pensioenfondsen van Nederland, het fonds voor de zorg PGGM en het ambtenarenfonds ABP, laten de volledige koppeling tussen pensioen en loonstijgingen los om hun financiële positie te redden.

PGGM stopt in 2005 met deze koppeling, zei directievoorzitter D. Beus van PGGM gisteren bij de presentatie van een pakket herstelmaatregelen. Hij erkent dat de ontkoppeling jaren kan voortduren. ABP stopt volgend jaar al en ook daar kan het jaren zo blijven gaan. ABP en PGGM regelen elk het pensioen voor een miljoen werknemers.

De pensioenfondsen verkeren in een crisis door de koersval op de beurzen, door gestegen pensioenverplichtingen die voortvloeien uit hogere lonen en door het heffen van pensioenpremies die onder de kostprijs liggen.

De herstelmaatregelen van PGGM voorzien ook in een verhoging van de pensioenpremies met zo'n 70 procent tot en met 2006. Daardoor stijgen de jaarlijkse premies met 1 miljard euro tot 3,1 miljard. De werknemers betalen ongeveer 60 procent van de premies.

Zowel ABP als PGGM schakelt bovendien razendsnel over op pensioenen die niet langer zijn gekoppeld aan het laatst verdiende salaris, maar aan het loon dat werknemers gemiddeld in hun loopbaan krijgen. Bestaande pensioenrechten worden door de verandering niet aangetast. PGGM haalt de invoeringsdatum twee jaar naar voren en begint nu, net als ABP, al volgend jaar.

De twee pensioenfondsen in de metaal hebben dit jaar de koppeling tussen pensioengroei en loonstijging losgelaten, evenals diverse kleinere fondsen voor bedrijven en bedrijfstakken. Alle fondsen beloven het ontstane welvaartsverlies te herstellen als hun financiële positie is hersteld.

De ontkoppeling komt op een moment dat onderzoek aangeeft dat werknemers weinig benul hebben van hun pensioenrechten, ook al is dat de bulk van hun financiële vermogen. Ongeveer 85 procent van de gezinnen verdiept zich liever niet te veel in hun pensioen en ,,slechts 13 procent'' is zich bewust van genomen maatregelen tegen de pensioencrisis, schrijft De Nederlandsche Bank in haar deze week verschenen kwartaalbericht. De gegevens komen van Centerdata, dat gelieerd is aan de Universiteit van Tilburg.