Instituut boos op Lazrak

Het Hilda Verwey-Jonker Instituut voelt zich zowel beschadigd door kritiek van Ali Lazrak als gesterkt door tegenwerpingen dat het correct heeft gewerkt.

Het Hilda Verwey-Jonker Instituut voelt zich gerehabiliteerd door de uitspraak vanmorgen van de parlementaire commissie integratiebeleid dat dit instituut het vooronderzoek ,,correct'' heeft uitgevoerd. De tijdelijke commissie onderzoekt hoe het integratiebeleid van de verschillende regeringen er de afgelopen decennia uitzag en in hoeverre het succesvol is geweest. Het Hilda Verwey-Jonker Instituut maakte een eerste inventarisatie.

SP-Kamerlid Ali Lazrak betichtte het Utrechtse onderzoeksinstituut naar maatschappelijke vraagstukken er deze week van ,, niet objectief'' te zijn omdat het tal van beleidsadviezen over de multiculturele samenleving uitbracht aan achtereenvolgende kabinetten. Een van de belangrijkste redenen voor Lazrak om gisteren uit de parlementaire onderzoeksgroep te stappen. Vanmorgen benadrukten de resterende commissieleden van PvdA, GroenLinks, CDA, LPF en voorzitter Blok (VVD) dat ze zich ,,niet konden vinden in de kritiek van Lazrak''. Bovendien worden de interpretaties van het bronnenonderzoek van de het Hilda Verwey-Jonker Instituut, aldus Blok, in de openbare verhoren door de commissie zelf getoetst. ,,Daarna trekken we een eigen conclusie.''

Directeur Hans Boutellier van het Hilda Jonker-Verwey Instituut zei zich vanmorgen ,,beschadigd'' te voelen door de kritiek van Lazrak. Tegelijkertijd voelde hij zich gesterkt door de uitspraak dat het instituut de inventarisatie naar het tot nu gevoerde beleid en hoe dat uitpakte ,,correct'' heeft uitgevoerd. Boutellier, die sinds kort directeur is, ontkende dat onderzoekers van zijn instituut in adviesraden over integratie van de overheid zitten, zoals Tweede_Kamerlid Lazrak beweerde.

Het Hilda Verwey-Jonker Instituut is vernoemd naar één van voorvechters voor de positie van de vrouw in de afgelopen eeuw. Verwey-Jonker was tevens mede-oprichter van de PvdA in 1946. Het instituut doet onderzoek naar tal van maatschappelijke vraagstukken, waaronder integratie en de multiculturele samenleving. Het financiert mede de Forum-leerstoel in Tilburg. Het budget van het instituut komt voor 40 procent van het ministerie van VWS in de vorm van een programmasubsidie. Hiermee wordt onderzoek gefinancierd voor de zogenaamde niet-koopkrachtige vraag. Bijvoorbeeld patiëntenorganisaties, ouderen of instellingen op het gebied van zorg kunnen voor onderzoek bij het instituut aankloppen. De resterende 60 procent komt van andere opdrachtgevers.

De parlementaire commissie begint maandag met het horen van oud-bewindslieden, (oud)ambtenaren, wetenschappers en maatschappelijke organisaties. Zij worden ondervraagd over het landelijke integratiebeleid. De effecten van dat beleid op gemeentelijk niveau komen volgende maand aan de orde in hoorzittingen in Rotterdam, Tilburg, Deventer en Amsterdam. Ook wordt in elk van die vier steden een hoorzitting gehouden in en buurthuis, waarvoor iedere burger zich kan aanmelden.