Het Beeld

De kijkcijfers van de eerste uitzending van Sterrenbeurs, dinsdag bij SBS6 stelden teleur: 318.000 mensen stemden erop af, minder dan op de herhaling van Sex and the City bij Net5 en Jerry Bruckheimers successerie CSI Miami bij Yorin. De verklaring dat het wel beter zal gaan volgende week als Ned. 2 géén voetbalwedstrijd uitzendt (AC Milan-Ajax trok 2,7 miljoen kijkers) is dus niet afdoende. Nu was het ook buitengewoon saaie televisie, in tegenstelling tot de beursschermutselingen op internet. Volgens producent Endemol vinden er 25.000 aandelentransacties per uur plaats.

In het multimediatijdperk valt succes niet uitsluitend af te lezen aan kijkcijfers, zoals het ook niet voldoende is om traditionele opvattingen over televisiemaken in een digitaal jasje te hullen. Een schitterend voorbeeld van de toepassing van computertechnieken en gebruikmaking van de digitale geletterdheid van jongere kijkers biedt BBC2. Daar was gisteren de derde aflevering te zien van Time Commanders, een spelprogramma waarin vier collega's, die elkaar van het werk kennen, samen een klassieke veldslag moeten naspelen. Eerst moeten de twee generaals en twee luitenants informatie verzamelen over de beide legers, het terrein en de historische context. Dan ontwikkelen ze een strijdplan, en geven de computer opdracht dat uit te voeren. State of the art-animatie, gebaseerd op de technologie van computerspelletjes, stelt de spelers in staat vanuit elke hoek het strijdperk te overzien. We zien de Galliërs komen aanrennen, zonder noemenswaardige wapenrusting, en registreren het effect van de acties van boogschutters en slingeraars en van cavalerie-charges. Intussen leveren, onhoorbaar voor de spelers, een krijgshistoricus en een wapenexpert commentaar op hun beslissingen. Hebben ze wel gezien dat het van essentieel belang is die heuvel te verdedigen? Is de hinderlaag in het bos tijdig ontdekt? Blijven de cohorten goed aaneengesloten opereren? En vooral: is de commandostructuur wel effectief?

Gisteren wonnen vier headhunters, die Julius Caesars leger bestierden, ternauwernood van de Helvetiërs bij Bibracte (58 voor Christus). Ze maakten zich te veel zorgen over de kwetsbaarheid van hun flanken, en verloren daardoor meer legionairs dan in de echte veldslag. Maar ze deden het beter dan de vier parkwachters van vorige week, die zich als Romeinen door de Keltische koningin Boudicca lieten verrassen. Een vrouwelijke speler betoonde, volgens de experts, perfect militair inzicht, maar was niet in staat haar gezag te laten gelden bij de andere spelers.

Zo onderwijst Time Commanders niet alleen krijgsgeschiedenis, maar toetst ook probleemoplossend vermogen in werksituaties. Het is jammer dat tot nu toe uitsluitend Romeinen tegen barbaren vechten – variatie zou te duur worden – en dat de spelers maar voor een van beide partijen beslissingen mogen nemen. Maar het in de Britse tinnen-soldaatjestraditie passende programma biedt wel fascinerende televisie, en laat zien dat een publieke omroep ook met computerspelletjes educatieve taken kan verrichten.