`EU moet dictator Castro mijden'

Europa moet duidelijk maken dat Fidel Castro een dictator is en samenwerking met zijn regime uitsluiten, tenzij hij politieke liberaliseringen in gang zet. Dat betogen de oud-presidenten Havel, Walesa en Goncz.

Pagina 7