Bush: nieuwe resolutie Irak vergt tijd

De Amerikaanse president George Bush verwacht niet dat de Verenigde Naties versneld zullen instemmen met een resolutie voor meer buitenlandse steun en geld voor de wederopbouw in Irak.

Bush, die momenteel in Camp David verblijft, zei geen illusies te hebben dat voor de Algemene Vergadering van de VN op dinsdag, waar hij zelf aan deelneemt, op dit punt overeenstemming wordt bereikt. De Verenigde Staten hebben nog geen resolutie ingediend. Een nieuwe resolutie wordt pas in de loop van volgende week mogelijk geacht.

Condoleezza Rice, de Nationale Veiligheidsadviseur van Bush, zei evenwel te verwachten dat de meningsverschillen die nog resteren tijdens de Algemene Vergadering worden opgelost. De Verenigde Staten zorgden voor grote verdeeldheid binnen de Verenigde Naties door zonder instemming van de Veiligheidsraad de oorlog in Irak te beginnen.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, zei gisteren naar aanleiding van het Amerikaanse voorstel dat de VN allereerst een duidelijk en onafhankelijk mandaat moeten krijgen voordat politieke medewerkers van de internationale organisatie weer terugkeren naar Irak. ,,De VN kunnen een rol spelen [in Irak], maar dan moet die rol wel duidelijk worden bepaald door de Veiligheidsraad. Het moet wel maakbaar zijn.''

Frankrijk en Duitsland, twee uitgesproken tegenstanders van het Amerikaans-Britse solo-optreden in Irak, hebben hun zorgen geuit over de verslechtering van de veiligheidssituatie in Irak. Beide landen deden dat na overleg voorafgaand aan het drie-landenoverleg, samen met Groot-Brittannië dit weekeinde in Berlijn.

Hoewel Frankrijk en Duitsland nog altijd niet van plan zijn alsnog militairen naar Irak te zenden, zijn Berlijn en Parijs wel bereid om te assisteren bij de opleiding van Iraakse politieagenten.

Bondskanselier Schröder heeft gezegd dat hij president Bush volgende week in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hulp zal aanbieden bij de wederopbouw van Irak. De Franse president Jaques Chirac heeft zich bij die toezegging van Schröder aangesloten. Na afloop van de ontmoeting in Berlijn onderstreepten beiden nog eens dat de Verenigde Staten de macht in Irak zo spoedig mogelijk moeten overdragen. Frankrijk en Duitsland willen een grotere rol voor Iraakse leiders en de Verenigde Naties in Irak.

Duitsland zal ook present zijn op de donorconferentie voor Irak, eind oktober in Madrid. Een aantal specialisten van het Technische Hilfswerk is al in Bagdad en assisteert bij het herstel van de drinkwatervoorziening.

Uit recent Duits opinieonderzoek is gebleken dat de meerderheid van de Duitsers tegen Duitse hulp is voor de wederopbouw in Irak. 52 procent van de ondervraagde Duitsers is daar nog altijd tegen.