Atsma derde kandidaat voor NOC*NSF

Het Tweede-Kamerlid Joop Atsma (CDA) is een van de drie kandidaten voor het voorzitterschap van de sportkoepel NOC*NSF. De andere twee zijn het Tweede-Kamerlid Erica Terpstra (VVD) en Ruud Vreeman, de burgemeester van Zaanstad.

Atsma, Terpstra en Vreeman vormen het drietal dat maandag aanstaande bij de bestuursvergadering van NOC*NSF door de benoemingsadviescommissie wordt voorgedragen. Het bestuur kiest dan één kandidaat, die op 21 oktober bij de extra algemene ledenvergadering naar voren wordt geschoven. Na afloop zal de kandidaat van het bestuur maandag op een persconferentie worden gepresenteerd.

Terpstra heeft verklaard haar kandidatuur te zullen handhaven in het geval zij niet door het bestuur wordt genomineerd. Op grond van de statuten zal zij dan door op z'n minst twee sportbonden moeten worden voorgedragen. Atsma verklaarde gisteren bij een afwijzing van het bestuur de procedure alleen te willen vervolgen als hij voldoende draagvlak heeft. Vreemans standpunt in deze is niet bekend. De voormalig voorzitter van de PvdA is momenteel met de gemeente Zaanstad op dienstreis naar Sint Petersburg en was onbereikbaar voor commentaar.

Nieuwe naam op de voordrachtslijst is die van Atsma. Hij zegt in augustus te zijn gepolst door de benoemingsadviescommissie en na een gesprek met de leden Ton Nelissen, André Bolhuis en Hans Gerrits Jans akkoord te zijn gegaan met zijn kandidatuur. Atsma: ,,De commissie heeft gevraagd of ik geïnteresseerd ben in het voorzitterschap en of mijn naam op de lijst gezet mocht worden. En na het onderhoud met de commissieleden heb ik gezegd dat ik me vereerd voel en daar geen bezwaar tegen heb.''

Als Atsma wordt gekozen zal hij stoppen als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU). Hij zal bovendien in de Tweede Kamer niet langer optreden als fractiewoordvoerder sportzaken. In tegenstelling tot Terpstra wil Atsma als voorzitter van NOC*NSF in de Kamer blijven. ,,Het is een vrijwilligersbaan die mijns inziens goed met het parlementaire werk is te combineren'', aldus Atsma.

Van de drie kandidaten is Atsma de enige die geen deel uitmaakt van het NOC*NSF-bestuur. Terpstra beheert daarin de portefeuille interne zaken en Vreeman is verantwoordelijk voor de breedtesport.

In een eerder stadium had sportjurist Berry Bertels uit Amsterdam zich al teruggetrokken als kandidaat. Hij vindt de verkiezing van de nieuwe NOC*NSF-voorzitter een democratische schijnvertoning en noemt Atsma ,,de dark horse die door het bestuur naar voren wordt geschoven''.