Akkoord over meetnet Schiphol

De luchtvaartsector, drie provincies en 35 gemeenten in de wijde omgeving van Schiphol hebben overeenstemming bereikt over een gezamenlijk meetnet om de geluidsoverlast van de luchthaven te meten.

Het systeem, met in totaal dertig geluidmeetpunten, moet eind dit jaar in werking treden. Vanaf dat moment kunnen bewoners van de betrokken gemeenten kennisnemen van de resultaten van geluidmetingen. Dat is de uitkomst van overleg, gisteren, binnen de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) in Haarlem.

Het meetnet wordt opgebouwd uit 21 bestaande meetpunten van Schiphol, plus vijf mobiele meetpunten die op verzoek bij gemeenten worden geplaatst, en vier meetpunten die gemeenten al op eigen initiatief hadden geplaatst. Schiphol beschikt zelf al over één mobiel meetpunt.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de gemeenten om de metingen te gebruiken als toetsing voor de wettelijke geluidsnormen van de luchthaven, zo laat het CROS weten. Het gaat de gemeenten er vooral om, de ervaren geluidhinder te kunnen baseren op cijfers. De Wet luchtvaart voorziet niet in het meten van geluid, maar alleen in het berekenen daarvan aan de hand van vliegroutes en fabrieksgegevens over toestellen. De grenswaarden zijn vastgelegd in zogenoemde handhavingspunten, fictieve punten op de kaart. Met deze methode kan voorspeld worden op welk moment in het jaar het toegestane geluidsplafond in een handhavingspunt wordt bereikt en kan de luchtvaartsector zelf maatregelen nemen. Als grenswaarden toch worden overschreden, kan de inspectie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een maatregel voor het volgende gebruiksjaar opleggen.

Staatsecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) is ,,blij'' met het initiatief van het CROS. ,,Het ministerie wil meer gebruikmaken van metingen bij de handhaving van de geluidsnormen van Schiphol'', zo laat de bewindsvrouw weten.

Er is in het CROS ook overstemming bereikt over onderzoek naar het verleggen van een vliegroute over het dorp Spaarndam. Hierdoor zullen andere gemeenten meer overlast ondervinden.