Accountant verliest beschermde status

Ook ongediplomeerde accountants kunnen in de toekomst het recht krijgen om jaarrekeningen te controleren. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal zelf bepalen wie de controles mag uitvoeren. Tot nu toe is deze taak via de wet voorbehouden aan door de beroepsgroep zelf gecertificeerde accountants.

Dat staat in een wetsvoorstel dat de ministers van Financiën en Justitie vandaag presenteren. De sector reageert verontwaardigd. Beroepsvereniging Nivra noemt het vrijgeven van het beroep `onbegrijpelijk'. ,,De deur wordt zo geopend voor de omzeiling van de kwaliteitseisen waar een accountant aan moet voldoen.'' Volgens PWC vindt er concurrentievervalsing plaats. ,,Accountantskantoren investeren een godsvermogen om aan de kwaliteitseisen van de beroepsorganisaties te voldoen.''

Het kabinet wil het toezicht op de financiële verslaggeving verbeteren. De tuchtrechtspraak voor accountants wordt ondergebracht bij de rechter. Accountantskantoren moeten voortaan een vergunning hebben om wettelijke controles zoals certificering van de jaarrekening uit te mogen voeren en zij worden onderworpen aan publiek toezicht. De AFM, de beurstoezichthouder, wordt aangewezen als toezichthouder.

Het doel van het nieuwe toezichtssysteem is volgens de minister van Financiën het herstel van het vertrouwen in het bedrijfsleven en de financiële informatie dat is geschonden door recente boekhoudschandalen bij bedrijven als Ahold en Enron. Accountantsorganisaties krijgen een vergunning van de AFM om wettelijke controles uit te voeren als zij voldoen aan nader uit te werken eisen voor bedrijfsvoering, integriteit en onafhankelijkheid. Bij niet-naleving kan de AFM boetes opleggen. Daartoe krijgt de AFM onderzoeksbevoegdheden.

Klachten over accountants zullen niet langer door tuchtraden, maar door de rechter worden behandeld. Daartoe wordt een accountantskamer ingesteld bij een nog aan te wijzen rechtbank.