Spreiding

Volgens het hoofdartikel in deze krant van 9 september kan niemand tegen spreiding van allochtonen zijn. Ik geloof dat niet. Volgens mij zijn er honderdduizenden allochtonen die juist graag bij elkaar willen (blijven) wonen. Net zoals Nederlanders dat soms willen. Veel grote wereldsteden kennen een jodenbuurt of een Chinatown. Onze steden herbergen nu een Turkenbuurt, een Marokkanenwijk, een flat vol Surinamers. Dat is geen probleem; dat is een oplossing.

In plaats van `allochtonenstop' of `spreidingsbeleid zou (daarnaast) ook gekozen kunnen worden voor `autochtonenstop' en een concentratiebeleid waarbij woningen worden toegewezen op basis van het land van herkomst. Wie wil kan in zijn `eigen' wijk gaan wonen. En als daar ook duurdere huizen staan, dan blijven of komen ook de rijkere landgenoten. Niks achterstandswijk. Een bloeiende culturele gemeenschap met een duidelijke identiteit en samenhang.

    • Drs. Olaf Paulus van Pauwvliet