Spreiding 2

De discussie over het spreiden dan wel uitsluiten van, met name, Antillianen in achterstandswijken wordt ernstig belemmerd door het gebruik van het containerbegrip `allochtoon'. De ene allochtoon is de andere niet. Een hoogopgeleide Iraniër is op geen enkele manier te vergelijken met iemand uit, bijvoorbeeld, het Atlasgebergte. Ook blijkt de discussie aan mode onderhevig. Eerst waren het de `kutmarokkanen', daarna de Turkse maffia en nu weer de Antillianen.

Criminaliteit is geen privilege van Antillianen. Misdaad en overlast worden gepleegd door allochtonen én autochtonen. De samenstelling van deze groep verschilt van wijk tot wijk en van stad tot stad. Antillianen aanwijzen als oorzaak, is het aanwijzen van een zondebok.

Spreiden helpt wel. Het in veel steden gevoerde huisvestingsbeleid, slopen en duurdere nieuwbouw, biedt geen oplossing. Mogelijk wel voor de nieuwe bewoners, die onder de huidige woningnood blij zijn met hun nieuwe huis. Maar voor de groep weggesaneerde bewoners verergert het probleem en de druk op de wijken, die het toch al zo moeilijk hebben, neemt toe. Maar om het probleem op te lossen is meer nodig. Scholing is van cruciaal belang. Zonder scholing geen werk, een behoorlijk huis of toekomstperspectief.

Antillianen zijn Nederlanders, daarom is de Nederlandse regering verantwoordelijk voor hun welzijn.

    • Fred Wezenaar