Meeste reorganisaties bedrijven mislukken

Slechts een op de tien reorganisaties in het bedrijfsleven is succesvol. De reorganisaties lopen vaak enorm uit en zijn meestal duurder dan gepland.

Dit blijkt uit een nog te publiceren onderzoek van adviesbureau Twynstra Gudde. Het onderzoek is verricht onder vijfhonderd Nederlandse bedrijven met minimaal 250 werknemers, waaronder een groot aantal beursgenoteerde ondernemingen. Op dit moment reorganiseren veel bedrijven omdat het economische klimaat hen daartoe noopt. Volgens het onderzoek besteedt de helft van de bedrijven meer dan 5 procent van de omzet aan projecten als herstructureringen.

Volgens Twynstra Gudde mislukken de meeste reorganisaties omdat er geen helder beeld is van de bedoeling van de herstructurering. Bovendien lopen er volgens het bureau vaak te veel projecten tegelijk en hebben de verantwoordelijken dikwijls onvoldoende tijd om de herstructurering goed uit te voeren. Ook vindt het bureau dat bedrijven te weinig leren van vorige reorganisaties.

F. Bezem, een van de onderzoekers van Twynstra Gudde, vindt de resultaten van het onderzoek `schrikbarend'. ,,Het aantal succesvolle projecten is natuurlijk wel heel mager.'' Bezem tekent daarbij aan dat het belang van projecten als reorganisaties alleen maar toeneemt.

Het onderzoek toont eveneens aan dat er een schisma bestaat tussen de managers en de uitvoerders van reorganisaties. De uitvoerders van de reorganisaties zijn vaak negatiever over de wijze waarop projecten lopen dan de managers. Ook twijfelen de uitvoerders vaak over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid die managers eisen.