Liberalisering taximarkt

Bij het nieuws over het mislukken van de taxiwet slaat wederom de verbazing toe over de gebrekkige kennis van het consumentengedrag waarop zo'n wet gebaseerd is. In plaats van evaluatie achteraf was onderzoek vooraf op zijn plaats geweest.

De veronderstelling dat grotere keuze tot prijsverlaging leidt, is slechts geldig voor een beperkt aantal producten waar prijsvergelijking mogelijk is, niet voor diensten zoals taxivervoer. Immers, daarbij is nauwelijks sprake van vrije keuze.

Heb je een taxi nodig, dan is er zelden tijd aan prijsvergelijking te doen. De voorste taxi van de rij, of de eerste die zich aanmeldt, moet je nemen. Pas in de taxi kom je er achter wat het kost. Het ware beter bij de voorbereiding van wetgeving of regelingen die betrekking hebben op diensten, het consumentengedrag te bestuderen in plaats van besluiten te baseren op economische theorie.

Waar geen sprake is van vrije keuze is liberalisering gedoemd tot mislukken.