IMF voorziet in Nederland meer groei

De Nederlandse economie groeit volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in 2004 met 1,4 procent. Dat is meer dan de 1 procent groei waar het kabinet bij de begroting van is uitgegaan.

Dit blijkt uit de World Economic Outlook, de halfjaarlijkse prognose voor de wereldeconomie die het IMF vanmorgen presenteerde in Dubai, waar dit jaar de jaarvergaderingen worden gehouden van het IMF en de Wereldbank.

De IMF-raming over de Nederlandse economie strookt met de consensus onder economen uit de private sector, die de groei voor 2004 ramen op 1,5 procent.

Dat het IMF optimistischer is dan het kabinet heeft geen gevolgen voor de prognose van het begrotingstekort. Net als het Centraal Planbureau (CPB), dat voor de regering de macro-economische ramingen verzorgt, gaat het IMF uit van een Nederlands begrotingstekort van 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp), zowel in 2003 als 2004. Wel loopt in de IMF-raming de werkloosheid in Nederland veel minder op, hoewel definitieverschillen hier een directe vergelijking tussen de prognoses van IMF en CPB in de weg staan.

Het IMF noemt Nederland als een van de landen, samen met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waarvan de woningprijzen zo sterk zijn gestegen dat de economie risico loopt als de hypotheekrente de stijging van de laatste maanden voortzet.

IMF-topeconoom Ken Rogoff toonde zich vanmorgen ,,voor het eerst in lange tijd'' optimistisch dat de economische groei wereldwijd terugkeert naar een normaal tempo. De geopolitieke spanningen, met name rond Irak, zijn geweken, en de stimulans van renteverlagingen en hogere overheidsuitgaven begint te werken.

Het economisch herstel is volgens Rogoff wel uit balans. Voor Azië en de Verenigde Staten rekent het IMF vanaf het nu lopende derde kwartaal op een economische groei die hoger ligt dan het langetermijngemiddelde. Europa blijft daarbij voorlopig sterk achter. Rogoff: ,,Als Europeanen een economisch herstel willen zien, zijn ze voorlopig aangewezen op de televisie.'' Zowel Rogoff als IMF-directeur Horst Köhler bepleit enige toegeeflijkheid bij de toepassing van het Europese Stabiliteitspact, dat begrotingstekorten boven de 3 procent van het bbp verbiedt.

SCHEEF HERSTEL: pagina 15