`Handel en hulp op top Dubai bespreken'

,,De financiële leiders van de wereld moeten met spoed overleggen over ontwikkelingshulp en handel, te beginnen in Dubai.'' Dit zegt president James Wolfensohn van de Wereldbank vanmorgen in een vraaggesprek met de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Wolfensohn reageert daarmee op het mislukken van de ministersconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vorige week in Cancún. De conferentie werd gekenmerkt door een zich verdiepende kloof tussen Noord en Zuid. Ontwikkelingslanden eisten daar toegang tot westerse markten en een einde aan de subsidies voor met name Europese en Amerikaanse boeren. Gaandeweg de onderhandelingen bleek er geen consensus tussen Noord en Zuid te bestaan en eindigde de WTO-bespreking in een mislukking. ,,Ik denk dat dit een teken was van de ontwikkelingslanden, die meer dan de helft van de wereldbevolking uitmaken, dat ze serieus genomen willen worden in de onderhandelingen'', aldus Wolfensohn. Chef-econoom Kenneth Rogoff van het IMF noemde vanmorgen op een persconferentie in Dubai het mislukken van de handelsbesprekingen in Cancún ,,een tragedie''. Zonder een verdere ontwikkeling van de wereldhandel zal volgens hem ook de groei van de wereldeconomie vertragen en de armoede in de wereld verder toenemen.