Fiscus mist 1,6 miljard na uitspraak Hof over aftrek

De fiscus loopt in totaal 1,6 miljard euro aan winstbelasting mis van bedrijven die ten onrechte een aanslag hebben gekregen voor de kosten van hun buitenlandse deelnemingen.

Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, vanochtend, over het zogenoemde Bosal-arrest. Het ministerie van Financiën noemt de uitspraak ,,teleurstellend''. Verlies van de procedure betekent dat het kabinet wordt geconfronteerd met een aanzienlijke budgettaire tegenvaller. Zonder tegenmaatregelen kan deze oplopen tot een bedrag van incidenteel 1,6 miljard euro. Daarnaast is er sprake van een structurele derving die oploopt tot bijna een miljard euro.

De uitlatenfabrikant Bosal spande in 1993 een proces aan tegen de staat, omdat het bedrijf de (rente-)kosten voor buitenlandse deelnemingen (belangen in een ander bedrijf) niet mocht aftrekken van de winst van de in Nederland gevestigde moedermaatschappij. Kosten van binnenlandse deelnemingen mochten wel afgetrokken worden van de winst. Dat is volgens Bosal in strijd met het antidiscriminatiebeginsel in het Europese gemeenschapsrecht. Het Hof heeft Bosal daarin vandaag gelijk gegeven. Bosal hoeft de aanslag van 1,8 miljoen euro niet te betalen. Advocaat F. de Hosson van Bosal spreekt van een grote overwinning.

Het ministerie van Financiën zal morgen twee reparatiewetten bekendmaken die moeten voorkomen dat er als gevolg van de uitspraak een tekort op de begroting ontstaat. Naast Bosal hebben nog tientallen andere bedrijven bezwaar gemaakt tegen de onmogelijkheid van kostenaftrek van buitenlandse deelnemingen. Financiën zegt al rekening te hebben gehouden met een negatieve uitspraak van het Europese Hof. ,,In het budgettaire beeld was (...) de opbrengst van de vennootschapsbelasting zeer voorzichtig geraamd'', aldus Financiën. Door reparatiewetgeving kan het effect van de uitspraak beperkt worden tot eenmalig 1,2 miljard euro, waarvan 600 miljoen in 2003, aldus Financiën.

Om te voorkomen dat de uitspraak ook komende jaren negatieve budgettaire consequenties heeft, wil Financiën zo snel mogelijk een nieuwe belastingwet in laten gaan. Het gat op de begroting als gevolg van de uitspraak van het Hof wordt daarmee deels gedicht. Volgens het ministerie van Financiën resteert een gat van 550 miljoen euro per jaar.

[Vervolg BOSAL-ARREST: pagina 16]

BOSAL-ARREST

Reparatiewet voor kostenaftrek bij fiscus

[Vervolg van pagina 1]

Bronnen rondom het kabinet bevestigen dat in de reparatiewet grenzen gesteld worden aan de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen in een onderneming (de zogenoemde thin capitalisation). De (rente)kosten van vreemd vermogen zijn aftrekbaar van de winst van een onderneming. Door de verhouding vreemd vermogen-eigen vermogen op maximaal drie staat tot een vast te leggen, voorkomt Financiën dat er teveel rentekosten worden afgetrokken.

Belastingadviseurs zijn tevreden met de uitspraak van het hof. Adviseur R. van der Jagt van belastingadvieskantoor KPMG Meijburg: ,,Dit is een grote stap voorwaarts voor het vrije verkeer in de Unie. En het is een grote verbetering van het Nederlandse vestigingsklimaat.'' Omdat kosten voor buitenlandse deelnemingen nu ook aftrekbaar zijn van de winst in Nederland, is het voor buitenlandse moederbedrijven gunstig zich in Nederland te vestigen.

Ondernemersorganisatie VNO-NCW heeft verheugd gereageerd op de uitspraak. Een woordvoerder van VNO zegt dat in overleg met Financiën gezocht is naar een oplossing. ,,Wegaan ervan uit dat er een oplossing gepresenteerd zal worden die het midden- en kleinbedrijf in Nederland geen schade zal berokkenen'', aldus de woordvoerder.

Ook fiscalist J. Warmerdam van ondernemersorganisatie MKB Nederland gaat er vanuit dat Financiën rekening zal houden met de positie van het midden- en kleinbedrijf bij de reparatiewetten. ,,Voor overnames van familiebedrijven is vaak veel vreemd vermogen nodig. Deze bedrijven worden belemmerd door een grens te stellen aan de hoveelheid vreemd vermogen'', aldus Warmerdam.