Duits-Frans plan voor groei van economie

Duitsland en Frankrijk zullen vandaag een reeks gezamenlijke initiatieven presenteren die de economische groei moeten stimuleren en verhinderen dat industriële ondernemingen de Europese Unie verlaten.

Dat melden Duitse en Franse kranten vooruitlopend op een gezamenlijke vergadering van beide regeringen vandaag in Berlijn.

Het Frans-Duitse pact voor economische groei bestaat in essentie uit een lijst van tien grote projecten die met overheidsgeld uit beide landen, bestaande EU-subsidies en middelen van de Europese Investeringsbank ondersteund moeten worden. Het zou in totaal om een economische impuls van enkele miljarden gaan.

De twee landen willen investeren in onder andere telecommunicatie, transport en onderzoek en ontwikkeling. Zo zouden de twee netten voor hogesnelheidstreinen (ICE en TGV) met elkaar verbonden moeten worden en zou het Europese satellietprogramma Galileo een extra impuls moeten krijgen. Het Frans-Duitse project moet een aanvulling vormen op het Italiaanse voorstel de Europese economie een impuls te geven door middel van investeringen in infrastructuur.

Bondskanselier Schröder en president Chirac willen de industrie vrijwaren van overdreven wet- en regelgeving uit Brussel. Duitsland voert al geruime tijd oppositie tegen nieuwe regels voor vijandige overnames en tegen het voornemen van de Europese Commissie duizenden chemicaliën te laten onderzoeken op risico's voor gezondheid en milieu. De kosten van een dergelijk onderzoek zouden in de Duitse chemie tot het verlies van veel arbeidsplaatsen leiden.

De regeringsleiders willen met hun initiatief laten zien dat het economisch beleid in de eurozone meer omvat dan afspraken over overheidsfinanciën. Beide landen gaan gebukt onder een zwakke conjunctuur en overtreden dit jaar de regels voor het Europese begrotingstekort die een stabiele euro moeten garanderen. De twee landen streven op den duur naar regelmatige Europese ontmoetingen van de ministers van Economie en Sociale Zaken van de lidstaten, aangevuld met leden van de Commissie en vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers.

De plannen worden vandaag gepresenteerd na afloop van een gezamenlijke vergadering van beide kabinetten. Begin dit jaar besloten de buurlanden hun betrekkingen aan te halen en de regelmatige Frans-Duitse topontmoetingen aan te vullen met werkvergaderingen waaraan meerdere ministers deelnemen. Zaterdag spreken Chirac en Schröder in Berlijn met de Britse premier Tony Blair en willen dan ook hem voor hun initiatief strikken.