De Graaf

In het artikel over de beleidsvoornemens van minister T.C. de Graaf (16 september, pagina 24) heet zijn departement Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Graaf is minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Zijn budget bedraagt 335 miljoen euro.