D66 wil steun Nederlandse film behouden

Regeringspartij D66 keert zich tegen het kabinetsvoornemen om de fiscale steun aan speelfilms af te schaffen.

Fractievoorzitter Dittrich zei gisteren in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Beschouwingen dat de zogeheten cv-regeling behouden moet blijven. ,,Het heeft een bloeiende Nederlandse filmindustrie opgeleverd en veel werkgelegenheid in die sector.''

Het kabinet had gisteren in een brief aan de Kamer nog eens geschreven dat het stimuleringsbeleid op 31 december 2003 zal aflopen. Vanaf 1998 is ruim 200 miljoen euro extra naar de Nederlandse speelfilmindustrie gegaan. De brief begeleidde een rapport van Berenschot waarin het beleid wordt geëvalueerd.

Daaruit blijkt volgens de brief van het kabinet dat ,,de sector nooit als zelfstandig economische sector zal kunnen bestaan. Het geven van structurele impulsen aan bedrijfstak strookt niet met het uitgangspunt [...] dat na tijdelijke financiële steun een sector op eigen benen moet kunnen staan.'' In het rapport wordt echter juist vastgesteld dat die doelstelling ,,niet realistisch'' is. De onderzoekers verwijzen hierbij naar andere Europese landen waar de nationale filmindustrie ook wordt gesteund.

In een reactie op het kabinetsbesluit noemt de Raad voor Cultuur het stopzetten van de steunmaatregelen `desastreus'. ,,Nederland zou daarmee zowel procentueel als absoluut tot de EU-landen horen die het minst in de eigen filmproductie investeren.''

In de filmwereld wordt vooral de reactie van het bioscooppubliek gevreesd. Het onderzoek van Berenschot stelt vast dat het marktaandeel van de Nederlandse speelfilm in het totale filmaanbod nu tegen de 12 procent loopt, een verveelvoudiging van de jaren voor de cv-regeling. De filmsector wijt die extra publieke belangstelling aan de hogere kwaliteit van de films door de hogere budgetten. ,,Het gevaar is'', zegt directeur Carolien Croon van de belangenvereniging van speelfilmproducenten, ,,dat het publiek een achteruitgang in kwaliteit niet pikt.''

In de filmsector wordt er ook op gewezen dat de kosten van de fiscale steunmaatregelen, die de eerste twee jaar onverwacht hoog waren, inmiddels goed beheersbaar zijn. De afgelopen twee jaar had het kabinet zo'n 25 miljoen euro voor de speelfilm uitgetrokken, en dat geld is vorig jaar niet eens opgemaakt. ,,Eerst stond de kraan te ver open, maar hij is nu al behoorlijk dicht gedraaid'', aldus Berenschot-onderzoeker Bart Drenth.

MORGEN IN CS: Resultaten cv-regeling