D66 en VVD voor vrij EU-debat

VVD en D66 houden vast aan hun vrijheid het raadplegend referendum volgend jaar juni een doorslaggevend belang te geven bij de beoordeling van de Europese grondwet die nu in de maak is. Hiermee negeren zij waarschuwingen gisteren van CDA-fractievoorzitter Verhagen, die eiste dat beide partijen het coalitiebelang boven het belang van het referendum moeten stellen.

VVD-fractieleider Van Aartsen verklaarde gisteren in de marge van de Algemene Politieke Beschouwingen ,,niet gelukkig'' te zijn met een vermaning van Verhagen daarover aan het adres van de VVD, gisteren in deze krant. Verhagen zei dat de VVD bij een referendum de kiezer niet een ander stemadvies mag geven dan het kabinet, op grond van het regeerakkoord.

Dittrich zei tijdens het Kamerdebat dat de D66-fractie zich te zijner tijd inzake de goed- of afkeuring van de Europese grondwet wél door de uitkomst van het referendum zal laten leiden. Het is de eerste maal dat een partij in de Tweede Kamer zegt wat zij met de uitslag wil doen. Zowel D66-fractieleider Dittrich als D66-vice-premier De Graaf verklaarden gisteren dat het initiatief voor het referendum over Europa ,,geheel los van het regeerakkoord'' staat.

Volgens VVD-fractievoorzitter Van Aartsen is sprake van ,,paniek'' bij Verhagen. Die noemt hij ,,zeer voorbarig''. ,,Onze instemming met een referendum kan eerder de Nederlandse regering helpen de Nederlandse belangen te verdedigen in de verdere onderhandelingen over de grondwet in de Intergouvernementele Conferentie'', meent hij.

Van Aartsen herinnert eraan dat de VVD niet gelukkig is met de ontwerptekst van de grondwet. Volgens VVD-buitenlandwoordvoerder Van Baalen wordt Verhagens waarschuwing aan het adres van de VVD-fractie, die zich vorige week voorstander van een referendum over Europa betoonde, door deze coalitiepartner ,,in de wind geslagen''.