Bush: geen bewijs van rol Irak bij `9/11'

De Amerikaanse president George Bush heeft gisteren gezegd dat er geen bewijs is voor betrokkenheid van de voormalige Iraakse leider Saddam Hussein bij de aanslagen op New York en Washington, op 11 september 2001. Het is de eerste keer dat Bush zo duidelijk heeft gezegd dat voor het leggen van dat verband geen grond is.

De Amerikaanse regering heeft voorafgaand aan en na afloop van de oorlog in Irak herhaaldelijk gesuggereerd dat er wel een verband bestond tussen de aanslagen van 11 september en het regime van Saddam. Volgens een recent opinieonderzoek van The Washington Post gelooft meer dan zeventig procent van de Amerikanen dat de Iraakse leider persoonlijk was betrokken bij de aanslagen.

Vice-president Dick Cheney zei zondag nog dat die betrokkenheid kan bestaan. In het televisieprogramma `Meet the Press' zei Cheney dat het voor hem geen verrassing is dat het Amerikaanse publiek een verband ziet tussen Irak en `11 september'. Met de Amerikaanse overwinning in Irak, zei Cheney, is ,,de geografische basis van de terroristen die ons de afgelopen jaren hebben bedreigd, met name op 11 september'', uit de weg geruimd. Op de vraag of er dan bewijzen zijn die een dergelijk verband aantonen, antwoordde Cheney: ,,Dat weten we gewoon niet.'' Hij beschreef vermeende betrekkingen van Saddam Hussein met het terreurnetwerk Al-Qaeda.

Bush deed zijn uitspraken gisteren tegenover journalisten, na afloop van een ontmoeting met leden van het Congres. Toen hem de uitspraken van Cheney werden voorgelegd, zei hij: ,,Nee, we hebben geen bewijs dat Saddam Hussein betrokken was bij 11 september.'' Bush wees de aantijging van de hand dat het Witte Huis het publiek heeft misleid. Hij ondersteunde de uitspraak van Cheney dat ,,er geen twijfel bestaat dat Saddam Hussein banden had met Al-Qaeda''.

[Vervolg BUSH: pagina 5]

BUSH

'Zand in de ogen gestooid'

[Vervolg van pagina 1]

De VS hebben ook die connectie tussen Irak en Al-Qaeda nooit volledig kunnen aantonen.

Critici van de oorlog in Irak, onder wie verscheidene Amerikaanse Democraten, hebben de Amerikaanse regering beschuldigd van het moedwillig aandikken van het Iraakse gevaar, voorafgaande aan de oorlog. Daarbij zou het Amerikaanse publiek voortdurend zand in de ogen zijn gestrooid, aldus die critici.

Onduidelijk is waarom Bush nu met zijn uitspraken komt. Waarnemers twijfelen nog of Bush simpelweg die omstreden opmerking is ontglipt of dat het Witte Huis verwoede pogingen doet eventuele fouten en onzekerheden uit het verleden te corrigeren. Bush zou daar, met het oog op de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar, mogelijk de noodzaak toe zien.

Enkele citaten van de Amerikaanse regering uit het afgelopen jaar waaruit volgens critici de betrokkenheid van Saddam bij de aanslagen van 11 september is gebleken:

7 oktober 2002 Bush in zijn toespraak voor het Congres:

,,Waarom moeten we [de Iraakse dreiging] het hoofd bieden? Daar is een reden voor. We hebben de verschrikkingen van 11 september meegemaakt.''

8 oktober 2002 Bush in een toespraak in Cincinnati:

,,We zijn er achter gekomen dat Irak leden van Al-Qaeda heeft getraind in het maken van bommen, giffen en dodelijke gassen. En we weten dat het regime van Saddam na `11 september' de aanslagen op Amerika opgewekt heeft gevierd.''

28 januari 2003 Bush in zijn State of the Union-toespraak:

,,Stelt u zich eens de 19 kapers voor met andere wapens en andere plannen - dit keer bewapend door Saddam Hussein. Er zou maar één flesje, één blikje, één krat het land binnen gesmokkeld te hoeven worden om een dag van verschrikking te brengen die geen van ons ooit heeft meegemaakt. We zullen er alles aan doen om er voor te zorgen dat die dag nooit komt.''

5 februari 2003 Minister van Buitenlandse Zaken Powell in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties:

,,Een gevangengenomen lid van Al-Qaeda vertelde ons dat Saddam meer dan bereid was Al-Qaeda te helpen na de aanslagen in 1998 op onze ambassades in Kenia en Tanzania.''

16 september 2003 Nationale Veiligheidsadviseur Condoleezza Rice in het televisieprogramma `Nightline':

,,Een van de redenen waarom een oorlog in Irak noodzakelijk was, was dat Saddam een bedreiging vormde in een regio waar het gevaar van de 11de september is begonnen.''