Blix: Blair en Bush heksenjagers in Irak

Hans Blix, de voormalige chef-wapeninspecteur van de Verenigde Naties in Irak, heeft zware kritiek op de Britse regering voor de ,,de spin en hype'' rond de inlichtingen die ze gebruikte om de oorlog te rechtvaardigen. In vraaggesprekken met de BBC-radio en de Australische radio ABC zei Blix niet verbaasd te zijn dat er geen massavernietigingswapens (mvw's) in Irak zijn gevonden. Hij zei ,,meer en meer te geloven dat Irak in de zomer van 1991, na de eerste Golfoorlog, vrijwel zijn hele [arsenaal] heeft vernietigd'', zoals het land heeft gezegd. De huidige zoektocht naar mvw's zal volgens hem nog hooguit ,,een paar interessante documenten'' opleveren.

Tegen de BBC zei Blix vanochtend dat Blair en de Amerikaanse president Bush zich hebben gedragen als ,,middeleeuwse heksenjagers'', die altijd heksen vonden als je er maar in geloofde.

Blix veroordeelde vanochtend opnieuw de Britse uitspraak dat Irak binnen 45 minuten mvw's kon inzetten als een ,,overinterpretatie'' van de beschikbare inlichtingen. Volgens Blix was die uitspraak zo geformuleerd dat er te vergaande conclusies uit getrokken konden worden.

Blix, die in juni met pensioen ging, verweet Blair en Bush gebrek aan ,,geduld''. Volgens hem hadden ze de VN-inspecteurs nog een paar maanden te tijd moeten geven. ,,Nu zijn de Britse en Amerikaanse inspecteurs vrij om te gaan en te staan waar ze willen in Irak, maar nu zijn zíj het die om meer tijd vragen, die ze niet aan de VN wilden geven.''