Bezuiniging op vut wordt verminderd

Het kabinet is bereid wijzigingen aan te brengen in de plannen voor vut en pre-pensioen. Coalitiepartijen CDA en D66 en de oppositie hadden daar op aangedrongen.

Minister-president Balkenende deed de toezegging vanochtend bij de Algemeen Politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. CDA-fractievoorzitter Verhagen had gisteren verlangd dat er een wijziging komt ten aanzien van de belastingheffing ineens over de VUT-uitkering van meerdere jaren. Hij wil een overgangsregeling tot 2010. Ook D66-fractieleider Dittrich wenst een wijziging op dit punt. VVD-fractievoorzitter Van Aartsen maakte geen bezwaren tegen de VUT-voorstellen.

Balkenende stelde vanochtend voor dat het kabinet met de Kamer nader spreekt over de vut-maatregelen, en zei er geen bezwaar tegen te hebben wanneer de sociale partners hierover nadere afspraken maken. Uitgangspunt blijft echter, aldus de premier, dat de overheid regelingen voor vut en pre-pensioen vanaf 2005 niet verder wil subsidiëren. Maar hij zei ook dat hij de bezwaren van de Kamer heeft aangehoord en deze zal betrekken in de gesprekken met de sociale partners. Minister Zalm (Financiën) heeft al laten weten dat er in 2005 achthonderd miljoen euro ruimte op de begroting ontstaat als werkgevers en werknemers de lonen twee jaar lang bevriezen. Volgens ingewijden kan dit bedrag worden ingezet om de vut- en prepensioenplannen te versoepelen.

In de Kamer herhaalde premier Balkenende vanochtend dat het kabinet er veel aan gelegen is met de sociale partners te komen tot een akkoord over loonmatiging. ,,Het is geen gesloten boek'', aldus de premier over deze onderhandelingen. Op 26 september spreken kabinet en sociale partners met elkaar over het kabinetsbeleid.

Balkenende verdedigde zich vanochtend in de Kamer tegen kritiek van PvdA-leider Bos, dat Nederland ,,het braafste jongetje van de klas'' door zich zo strikt aan het Europese stabiliteitspact te houden. Balkenende verklaarde zich niet bereid om - naar Brits voorbeeld - terwille van investeringen in kenniseconomie en onderwijs het begrotingstekort verder te laten oplopen. Hij ontkende ook dat zo'n uitzondering volgens de huidige Europese begrotingsregels mogelijk zou zijn.

CDA en D66 hadden gisteren ook bezwaar tegen de plannen over een eigen bijdrage per medicijn van 1,50 euro. Het CDA wil die eigen bijdrage afschaffen en wil dat financieren door het deels schrappen van de verlaging van de ziekenfondspremie volgend jaar. D66 stelt voor om de eigen bijdrage van 1,50 euro te handhaven, maar met een plafond van vijftig euro. Bij het ter perse gaan van deze krant had Balkenende nog niet gereageerd op de voorstellen over de eigen bijdrage voor medicijnen.

PvdA-leider Bos verweerde zich vandaag in de Bosbode op internet naar aanleiding van de kritiek van de coalitiepartijen dat de PvdA geen tegenbegroting kan presenteren. ,,Ze doen maar'', zegt hij. Van het gelach en gejoel dat hem gisteren in de Tweede kamer ten deel viel, ,,trekt hij zich niet al te veel aan''. Journalisten die aan het incident veel aandacht hebben besteed verwijt Bos ,,erg Haags''te zijn.

Tijdens het gisteren had Bos aanvankelijk gesuggereerd met een tegenbegroting tegen de kabinetsplannen te komen, maar later meegedeeld dat hij dat pas over enige tijd zou doen, omdat het Centraal Planbureau (CPB) nog geen tijd gehad heeft om de PvdA-plannen door te rekenen.