`Australië haalt Kyoto-norm'

Australië zal de doelstellingen in het milieuverdrag van Kyoto halen, ook al tekent het land de overeenkomst niet. Dit heeft de Australische minister Kemp (Milieu) vandaag gezegd. Volgens Kemp heeft Australië in 2001 voor 543 miljoen ton aan broeikasgassen uitgestoten, net zoveel als in 1990. Volgens hem zal Australië in 2010 op 110 procent zitten van de uitstoot in 1990, terwijl de Kyoto-norm 108 procent is. Kemp zei dat de regering maatregelen bestudeert om ook de laatste 2 procentpunt reductie te halen.