Werkloosheid stabiel

De werkloosheid in Nederland blijft onverminderd hoog. Over de maanden juni, juli en augustus waren er 414.000 werklozen. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar groeide de werkloze beroepsbevolking daarmee met 89.000 personen, zo blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gedurende de afgelopen drie maanden was 5,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos, tegen 4,3 procent een jaar eerder. De groei van de werkloosheid deed zich volgens het CBS vooral in het begin van dit jaar voor.

Seizoensinvloeden maken dat de werkloosheid in de zomermaanden altijd hoger is. Exclusief deze invloeden komt het aantal werklozen uit op 401.000 mensen. Dat is vergeleken met de periode mei-juli van dit jaar 7000 lager.

De gemiddelde stijging van de werkloosheid per maand, berekend over de afgelopen zes maanden, komt uit op ongeveer 11.000. Dit gemiddelde komt vooral voor rekening van de sterke stijging van het aantal werklozen begin dit jaar.