Secretaris ministerraad Antillen vast

Het openbaar ministerie op Curaçao heeft afgelopen week twee ambtenaren van het secretariaat van de Antilliaanse ministerraad laten arresteren op verdenking van fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en verduistering.

Een van de twee verdachten is de secretaris van de ministerraad, bevestigt persofficier van justitie Van der Veen.

De aanhoudingen hadden in opdracht van de procureur-generaal plaats in het kader van het zogeheten Forti-onderzoek. Eerder werden vier andere ambtenaren van het ondersteunend apparaat van de Antilliaanse regering gearresteerd op verdenking van fraude en verduistering.

De deze week aangehouden verdachten zijn volgens Van der Veen inmiddels in verzekering gesteld. Ze wil geen details uit het onderzoek prijsgeven, maar het gaat volgens haar om hoge ambtenaren. De bedragen waarmee gefraudeerd is, waren aanzienlijk.

De Forti-zaak staat los van het onderzoek naar corruptie en fraude waarbij politici van verscheidene politieke partijen op de Antillen betrokken zijn. De rechter-commissaris hoort dezer weken 71 getuigen over hun betrokkenheid bij corruptie, fraude en valsheid in geschrifte. Tot de getuigen horen de huidige premier Mirna Godett, oud-premier Maria Liberia-Peters en partijleider Anthony Godett van Frente Obrero Liberashon (FOL). Tot de gedagvaarde partijen behoort de stichting Papa Godett. Die stichting diende volgens justitie als doorgeefluik voor steekpenningen. Mirna en Anthony Godett maakten in de onderzochte periode deel van het bestuur van die stichting.

Ook directievoorzitter Henk de Vos van Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS) wordt gehoord over de vraag of KWS op de hoogte was van omkooppraktijken van ambtenaren en politici door haar dochteronderneming, De Antillen NV. Volgens zijn advocaat, A. van Stigt, komen de rechter-commissaris en een aantal advocaten daarvoor eind van de maand naar Nederland. De Vos zat vorig jaar in verzekerde bewaring. Het is volgens Van Stigt onduidelijk of zijn cliënt door justitie nog steeds als verdachte wordt beschouwd.

Hoofdverdachte in deze strafzaak is FOL-topman Nelson Monte. Hij zit nog steeds in voorarrest, maar verblijft om gezondheidsredenen in een privé-vleugel van het ziekenhuis in Willemstad. Het is afhankelijk van de uitslag van een nierdiagnose in een Nederlands laboratorium of hij weer wordt overgebracht naar de gevangenis.