Schiphol wil lawaai in omgeving gaan meten

Schiphol wil meewerken aan het ontwerpen van een netwerk van meetpunten in de omgeving, dat de omvang van de geluidsoverlast moet vaststellen. Omliggende gemeenten hebben daarop aangedrongen. De luchthaven wil zogeheten `meetpalen' van het eigen meetnet Nomos ter beschikking stellen, als er een uniform meetsysteem komt. Nu wordt de geluidsoverlast niet vastgesteld met metingen, maar met computerberekeningen.

Een voorstel voor zo'n meetsysteem wordt morgen besproken in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). Voor zo'n meetnet moeten bestaande meetpunten van enkele gemeenten worden gekoppeld en in aantal uitgebreid en verbonden met het netwerk van Schiphol. Met een uniform net willen de gemeenten hun klachten kracht bijzetten. Ook willen zij de per computer berekende geluidsbelasting kunnen toetsen aan het echte lawaai.

Schiphol beschikt over een eigen meetnet met 21 meetpalen en een mobiele meter. Enkele gemeenten, zoals Amstelveen en Zaanstad, beschikken over eigen meetpunten. Andere gemeenten, als Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Castricum, hebben bij de Tweede Kamer aangedrongen op het ,,op korte termijn'' plaatsen van geluidmeetpunten. Velsen heeft aangekondigd uit CROS te stappen als er niet snel zo'n meetpuntennet komt. schiphol [Vervolg SCHIPHOL: pagina 7]

SCHIPHOL

Registreren van geluidshinder is niet verplicht

[Vervolg van pagina 1] Schiphol publiceert nu al gevraagd en ongevraagd resultaten van Nomos, onder meer een toptien van lawaaiige vliegtuigen. De luchthaven wil nu meewerken aan het coördineren van de meetsystemen. ,,Al was het maar om te voorkomen dat straks elke gemeente zijn eigen meetsysteem invoert'', aldus een woordvoerder.

Het meten van geluidhinder is niet wettelijk verplicht. De geluidbelasting wordt volgens de vorig jaar gewijzigde Wet luchtvaart niet gemeten maar berekend, aan de hand van gevlogen routes en fabrieksgegevens over toestellen. De geluidsnormen worden gecontroleerd met fictieve handhavingspunten op de kaart. Omliggende gemeenten en de milieubeweging betwijfelen of deze computerberekeningen voldoende overeenstemmen met de werkelijkheid.

Een projectgroep van het CROS legt morgen een plan voor een uniform meetnet voor aan een vergadering van deelnemers aan CROS. Dat zijn 35 gemeenten, drie provincies en de luchtvaartsector bestaande uit de luchthaven Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en luchtvaartmaatschappijen zoals de KLM. Een aantal experts zal vermoedelijk volgende maand onderzoeken in hoeverre de meeetsystemen van gemeenten en van Schiphol kunnen worden verbonden. ,,Meten is niet de panacee voor de geluidsoverlast, maar het is een eerste stap'', zegt beleidsmedewerker Carlo Schoonebeek van het CROS. ,,Meten is weten.''

Ook de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, onder voorzitterschap van ex-politicus Huib Eversdijk, wordt bij het overleg betrokken. De commissie-Eversdijk is door staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) onder meer gevraagd ,,voorstellen te formuleren over de rol die geluidsmetingen kunnen spelen bij de handhaving van de geluidsbelasting''.De commissie-Eversdijk werd ingesteld nadat de voorgaande commissie, onder voorzitterschap van hoogleraar akoestiek Guus Berkhout, haar opdracht teruggaf na ruzies met het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De roep om meer metingen bestaat al jaren bij omwonenden en de milieubewegingen, maar werd de laatste maanden heviger als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe Polderbaan. Het aantal meldingen bij het informatie- en klachtencentrum van het CROS op Schiphol nam de laatste maanden sterk toe. De meldingen komen vooral uit gemeenten die liggen onder de aan- en uitvliegroutes van de Polderbaan.

Deze baan werd op 20 februari voor nachtelijk verkeer in gebruik genomen, op 1 juli gevolgd door vliegverkeer overdag.