Prodi wil Europese Commissie wijzigen

Romano Prodi, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft vanmorgen ingrijpende veranderingen voor zijn instelling voorgesteld. Daarmee hoopt hij de tegenstelling over de positie van de Commissie na de uitbreiding van de EU met tien nieuwe lidstaten te overbruggen.

Op dit moment bestaat er binnen de landen een harde tegenstelling tussen degenen die willen vasthouden aan één eurocommissaris per lidstaat en landen die vrezen dat de Commissie daardoor te groot wordt en die daarom het aantal eurocommissarissen willen beperken.

Dit is een van de gevoeligste kwesties die moeten worden opgelost bij de onderhandelingen van de Europese regeringen over een constitutioneel verdrag van de EU, die op 4 oktober in Rome beginnen. Basis voor die onderhandelingen is het ontwerpverdrag van de Europese Conventie. Daarin is voorgesteld om de Commissie tot vijftien leden te beperken. Landen die geen eurocommissaris leveren zouden een vertegenwoordiger zonder stemrecht bij de Commissie krijgen.

De tien landen die volgend jaar mei tot de EU toetreden vinden dit onaanvaardbaar. Zij willen een volwaardige eurocommissaris leveren. Zij worden gesteund door de huidige lidstaten Finland en Oostenrijk. Prodi heeft vandaag voorgesteld om iedere lidstaat een eurocommissaris te laten leveren, zodat de Commissie tot zeker dertig leden kan uitgroeien, maar om tegelijkertijd de organisatie van de Commissie grondig te wijzigen.

Hij vindt dat er zeven senior eurocommissarissen moeten komen die ieder de leiding krijgen over een groep collega's die zich met een bepaald beleidsterrein bezighouden. Zo zou er een groep eurocommissarissen kunnen komen die belast is met buitenlandse zaken – van ontwikkelingshulp tot buitenlandse handel – en een andere met economie.

Met dit systeem zou een einde komen aan het principe dat alle besluiten van de Commissie collegiaal worden genomen, dat wil zeggen dat alle eurocommissarissen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een beslissing. Alleen belangrijke strategische besluiten, zoals de begroting, zouden in Prodi's voorstel nog door de volledige Commissie genomen moeten worden.