Opnieuw vertraging Betuwelijn

De voltooiing van de Betuwelijn dreigt een jaar vertraging op te lopen, nu een meerderheid van de Tweede Kamer niet akkoord gaat met sprinklers in tunnels op het traject.

Dat bleek vanochtend tijdens een overleg met minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA). De vertraging wordt veroorzaakt door de benodigde aanpassingen van bouwvergunningen, overleg met betrokken gemeenten en verplichte inspraaktermijnen. De aanleg van sprinklers bij de nieuwe goederenspoorlijn naar Duitsland is 65 miljoen euro duurder dan de in eerste instantie door het ministerie voorziene ventilatiesysteem. Peijs wil dat geld uit de zogenoemde `risicoreservering' halen. De fracties van CDA, VVD en GroenLinks willen dat niet. De Tweede Kamer heeft budgetrecht, en vindt daarom dat zij toestemming moet geven voor elke uitgave uit de risicoreservering.

Peijs noemde de sprinklers zelf een ,,overbodige uitgave'', omdat uit onderzoek blijkt dat ventilatie beter werkt. Ze zijn toch in de bouwvergunningen opgenomen omdat betrokken gemeenten dit vanwege de brandveiligheid eisten. Peijs waarschuwde de Kamer voor verdere vertraging, reden waarom zij de sprinklers ,,met pijn in mijn hart'' toch wil aanleggen. De PvdA-fractie wil de argumenten van de burgemeesters ,,nader bestuderen''.

De Tweede Kamer heeft al langer kritiek op de manier waarop de minister met de risicoreserving omgaat. Onder haar voorganger bedroeg die nog 985 miljoen euro, maar volgens Peijs is nu 1,4 miljard nodig, maar de Tweede Kamer heeft nog geen toestemming gegeven voor deze verhoging.

Volgens de Kamer maakt de reservering overschrijdingen op het budget te makkelijk, onder meer omdat de criteria voor het gebruik niet helder genoeg zijn. Ook de Algemene Rekenkamer heeft kritiek op het gebruik van de reservering.

De Kamer wil dat de minister vooraf aangeeft waarvoor zij de reservering wil gebruiken. Peijs wil dat niet, omdat zij vreest dat een openbare discussie over besteding van het geld leidt tot prijsopdrijving in de markt.