`Meedogenloze bezuinigingen maken de economie kapot'

De economie wordt door het kabinet ,,kapot bezuinigd''. Nederland is ,,gekke Henkie in Europa'' omdat het met ,,meedogenloze bezuinigingen'' de economie niet stimuleert, maar wel de sociale zekerheid afbreekt. Dat is ,,onfatsoenlijk''.

Deze kritiek hield PvdA-leider Bos vanmorgen de regeringscoalitie van CDA, VVD en D66 voor tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de gisteren gepresenteerde kabinetsplannen voor het komende jaar. Hij zette daarmee de toon voor de linkse oppositie.

Ook SP en GroenLinks menen dat de recordingrepen van 23 miljard euro tot 2007 niet alleen onnodig hard zijn, maar ook het verkeerde effect hebben. ,,De solidariteit wordt uitgekleed'', aldus SP-leider Marijnissen.

GroenLinks-fractieleider Halsema presenteerde een tegenbegroting waarmee volgens haar ,,meer werkgelegenheid'' wordt geschapen, tegen een tekort van 2,9 procent in 2004.

Ook de PvdA wil het tekort hoger laten oplopen dan de 2,4 procent die het kabinet voor 2004 verwacht. PvdA-leider Bos betoogde dat ,,miljarden euro's'' méér kunnen worden aangewend om de economie te stimuleren, niet alleen door een hoger financieringstekort, maar ook door de onroerendezaakbelasting niet af te schaffen en de belasting op milieuvervuiling te verhogen.

De fractieleiders van CDA, VVD en D66 benadrukten juist de noodzaak van harde ingrepen. ,,Dit kabinet doet wat het moet doen: zorgen dat Nederland op orde komt'', aldus CDA-fractieleider Verhagen. ,,Bezuinigen leiden tot moeilijke en soms harde ingrepen. Dat is niet iets om trots op te zijn; het is geen wedstrijdje wie het stoerst en hardst durft te snijden.''

D66-fractievoorzitter Dittrich riep het kabinet op om weer vlug met de vakbeweging om de tafel te gaan zitten, met als inzet een nullijn voor twee jaar. Er is ,,een nieuw akkoord van Wassenaar'' meent D66, maar loonmatiging alleen is niet voldoende. Er moet een combinatie komen met het stimuleren van goed onderwijs en de kenniseconomie.

Voor Van Aartsen (VVD) zijn ,,de bezuinigingen meer dan een boekhoudkundige exercitie. Voor ons is het van belang dat we in Nederland fundamenteel veranderen in ons denken over de inrichting van de samenleving.'' Het financieel-economische beleid dient er vooral op gericht te zijn ,,de concurrentiekracht van Nederland te versterken''.

Herben (LPF) verweet het kabinet fatalisme: ,,Het kijkt naar de economie als naar het weer.'' De LPF verwacht niet veel economisch heil van het kabinetsbeleid, daar ,,dit het consumentenvertrouwen schaadt''.

Rouvoet (ChristenUnie) meent dat het kabinet tekortschiet als het erom gaat te voorkomen ,,dat mensen die het niet breed hebben, over het randje vallen''.