`Leefbaar Rotterdam slap gedoe'

Fractielid Joop van Heijgen van Leefbaar Rotterdam overweegt de fractie te verlaten. Als dat gebeurt verliest het Rotterdamse college van B en W (Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD) zijn meerderheid in de gemeenteraad. Eerder stapten al drie leden uit de fractie.

Aanleiding is het vorige week in de gemeenteraad gevoerde debat over een mogelijke `allochtonenstop'. Dit pleidooi van Leefbaar Rotterdam (`Kan de gemeente een limiet op nieuwkomers en/of allochtonen in de stad instellen? Zo nee, waarom niet?') leek in eerste instantie gesteund door de `eigen' wethouder Marco Pastors. Tijdens het debat hernam de wethouder zich echter en beloofde dit soort suggesties niet meer te zullen doen.

,,Dit kan en mag niet de uitkomst zijn van deze raadsvergadering'', schreef Van Heijgen gisteren in een `open brief' aan fractiebestuur en partij. ,,De invasie van vreemdelingen moet met strenge maatregelen worden bestreden'', meent hij, ,,de `allochtonenstop' moet voor de fractie een harde eis zijn aan het college.''

Vanmorgen zei Van Heijgen dat ,,alle ingrediënten aanwezig zijn om uit de fractie te stappen''. ,,Ik ben niet tevreden met het profiel van onze fractie. Het is slappe thee.'' Hij zegt zich dan te willen aansluiten bij de eerder wegens extreem rechtse opvattingen uit de fractie gestapte Michiel Smit. Van Heijgen: ,,Ik kan natuurlijk altijd naar Michiel. Dat is geen probleem.''

Van Heijgen heeft zijn open brief ook op de website van Leefbaar Rotterdam gezet. Dit heeft geleid tot commentaar van fractieleden die het eens zijn met zijn opvattingen, maar niet met zijn manier van opereren. Zo schrijft Victor Reijkersz, vorige week fractiewoordvoerder in het debat: ,,Ik denk dat het iedereen toch wel duidelijk was uit welke hoek de allochtonenstop kwam? Maar zolang wij de enige zijn moeten we proberen in ieder geval beleid in te voeren wat het aantal allochtonen minder snel doet stijgen. (...) Dat betekent af en toe een beetje gas terug.''

Voor het overige is Reijkersz het met Van Heijgen eens: ,,De invasie van middeleeuwers, mensen waar we niks aan hebben en gelukzoekers dient gekeerd te worden. Alle maatregelen zijn daarbij welkom. Het doel heiligt de middelen in deze.'' Michiel Smit, die zich ook in het debat op de site heeft gemengd: ,,Zo ken ik je weer. Harde eisen dus. Niet alleen over kansarmen praten, want dat leidt ertoe dat de werkelijke problemen niet benoemd worden.'' Reijkersz: ,,Ik denk gewoon hetzelfde als altijd. De waarheid valt niet te ontkennen, behalve voor PvdA, CDA, GL, D66 en VVD. We moeten daar echter wel zaken mee doen.''

Fractieleider Sørensen van Leefbaar Rotterdam zei vanmorgen dat de open brief en het debat op de site ,,past bij de openheid van onze partij''. Sørensen: ,,Het is niet echt leuk natuurlijk. Maar als mensen dit soort dingen zeggen moet je niet gaan roepen dat ze racisten zijn. Je moet juist met ze blijven praten.'' Sørensen was vanmorgen met een delegatie uit de gemeenteraad in de Tweede Kamer om middels een petitie te vragen om ,,een meer evenwichtige verdeling van kansarme nieuwkomers over het land''.

    • Gretha Pama