Lamy (EU) wil dialoog handel heroverwegen

De Europese Unie moet volgens Eurocommissaris Pascal Lamy (Handel) na de mislukking van de WTO-conferentie in Cancún nadenken over de huidige voorkeur voor multilaterale handelsbesprekingen.

De Eurocommissaris uitte zijn waarschuwing gisteren tijdens een persconferentie in Brussel. ,,Ik denk persoonlijk dat multilateralisme prioriteit moet blijven'', aldus Lamy. ,,Maar de omstandigheden zijn zodanig dat de Europese Commissie dit met de lidstaten en het Europarlement moet verifiëren.'' Lamy onderstreepte dat het multilaterale handelssysteem in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) ,,evenwicht, rechtvaardigheid en rechtsregels'' biedt, wat volgens hem zeker voor ontwikkelingslanden gunstig is.

De Eurocommissaris zei dat de EU in elk geval lopende bilaterale handelsbesprekingen, met onder meer landen in Afrika en Latijns-Amerika, zal voortzetten. ,,Maar dat hoeft niet te leiden tot vermindering van multilaterale activiteiten'', aldus Lamy. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Zoellick gaf eerder aan dat de VS de bilaterale handelsbesprekingen met meer kracht zullen voortzetten. Ook werken de VS aan een regionaal vrijhandelsakkoord met Latijns-Amerika.

Sinds 1999 is de Europese Unie geen nieuwe bilaterale handelsbesprekingen met landen of regio's begonnen, omdat prioriteit werd gegeven aan onderhandelingen binnen de WTO. De woordvoerster van Lamy verduidelijkte vanmorgen dat diverse landen en regio's, waaronder het Andespact, de EU om bilaterale handelsbesprekingen hebben gevraagd. ,,Nu de Doha-ronde lijkt te worden vertraagd, moeten we zien wat ons antwoord aan hen zal zijn'', aldus de woordvoerster tegenover deze krant. Eurocommissaris Lamy herhaalde gisteren dat de werkmethode van de WTO, waarbij 148 landen zijn betrokken, efficiënter moet worden. Tot zover onze correspondent.

De Afrikaanse landen moeten overwegen hun lidmaatschap van de WTO op te zeggen na de mislukking van de handelsbesprekingen in Cancún. Dat heeft de handelscommissaris van de Afrikaanse Unie (de voormalige Organisatie van Afrikaanse Eenheid), Vijay Mkhan, gisteren in Addis Abeba gezegd. ,,Cancún heeft de belofte niet waargemaakt om armoede uit te roeien en de levensstandaard te verhogen. Als het zo doorgaat, denk ik dat we de handelwijze van de WTO moeten heroverwegen. En als er niets verandert, moet Afrika de politieke beslissing nemen of het wel de moeite waard is te blijven in een organisatie die zich niet bewijst'', aldus Mkhan.