Kamer is tegen forse bezuinigingen op sport

De fracties van de VVD, CDA en PvdA in de Tweede Kamer willen de bezuiniging van 18 miljoen euro voor de sport op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ongedaan maken.

De coalitiepartners CDA en VVD willen bij de begrotingsbehandeling in november een alternatief plan presenteren, dat zal worden gesteund door de PvdA. Daarmee is er sprake van een Kamermeerderheid.

Als het aan woordvoerder Jan Rijpstra van de VVD ligt, mag de inkrimping van het sportbudget niet verder gaan dan een korting van 10 miljoen euro op de subsidie voor de bonden. Daarvan zou dan weer 5 miljoen euro moeten terugvloeien naar stimuleringsfondsen voor sport in het onderwijs en in buurten. In dat geval zou de bezuiniging per saldo beperkt blijven tot 5 miljoen euro.

Rijpstra: ,,De afgekondigde financiële maatregel strookt niet met de ambities van staatssecretaris van sport Ross-Van Dorp om te dikke mensen en de jeugd meer te laten bewegen. Met de korting op subsidies om bondskantoren te onderhouden heb ik geen moeite. Dat reken ik niet tot de kerntaak van het rijk, maar tot die van de leden. Met een bijdrage van één euro per lid kan naar mijn mening het effect van de vermindering van de instellingssubsidies ongedaan worden gemaakt.''

Rijpstra: ,,Ik vind een bezuiniging van 18 miljoen euro op de volledige sportbegroting ongehoord en een maatregel waarvoor ik zeker geen verantwoordelijkheid wil dragen.''

Volgens de VVD-parlementariër is de beoogde bezuiniging een onbedoeld effect van een ander streven van de overheid: korten op projectsubsidies. Op grond van een motie die de Tweede Kamer eerder heeft aangenomen is het ministerie van VWS daaraan gehouden.

CDA-woordvoerder Joop Atsma laat eenzelfde geluid horen. Wat hem betreft ,,moeten de scherpe kanten van de bezuiniging worden afgehaald''. Hij noemt de maatregel `pijnlijk' en `fors' en wil een discussie voeren over herverdeling van gelden.

Atsma omarmt het idee van NOC*NSF om de toto- en lottogelden niet voor 70 procent, maar voor 100 procent naar de sport te laten vloeien. En in tijden van nood staat wat hem betreft ook het onlangs ingevoerde evenementen- en accommodatiefonds ter discussie.

Gerdi Verbeet, sportwoordvoerster van de PvdA, vindt het principieel onjuist om het subsidiebeleid te richten op projectsubsidies. ,,Je hebt nu eenmaal een infrastructuur nodig'', aldus Verbeet, die een korting van 18 miljoen euro op een begroting van 74 miljoen als veel te ingrijpend beoordeelt.

,,Als meer bewegen het uitgangspunt van beleid is, vind ik het bovendien onjuist om de kosten voor sportbeoefening te verhogen. Er zit een kronkel in die redenering'', zo zegt ze.

Volgens Verbeet zal haar fractie het plan van CDA en VVD steunen om een bezuiniging van 18 miljoen te voorkomen. In de alternatieve begroting van haar partij is een reductie van 10 miljoen euro opgenomen.

Rijpstra, Atsma en Verbeet kunnen nog niet in detail aangeven met welke voorstellen zij de bezuiniging ongedaan willen maken, omdat staatssecretaris Ross-Van Dorp pas maandag de brief verstuurt waarin zij haar maatregelen specificeert. Bovendien zijn de Kamerleden nog in afwachting van de toegezegde gegevens over de geldstromen in de sport.

Atsma: ,,Pas dan wordt meer duidelijk en kunnen we discussiëren over de rol die de overheid in de sport moet spelen. En dan kun je ook antwoord geven op de vraag of je de subsidies niet meer moet afstemmen op de vraag. Of dat je het subsidietraject niet eens tegen het licht moet houden. Van elke euro overheidssubsidie verdampt een behoorlijk percentage, omdat er allerlei adviesinstellingen tussen zitten die zichzelf ook in stand moeten houden. Misschien moeten we wel naar een ander verdeelmechanisme toe.''

Voorzitter Hans Blankert van sportkoepel NOC*NSF klinken de reacties uit de politiek als muziek in de oren. Hij zegt niet anders dan tevreden te kunnen zijn. ,,Ik heb er vertrouwen in dat de politici hun woorden in november bij de begrotingsbehandeling in daden zullen omzetten.''

    • Henk Stouwdam