Franse belasting gaat toch omlaag

Ondanks een begrotingstekort van 53 miljard euro eind juli – tegen 37 miljard op hetzelfde tijdstip vorig jaar – houdt premier Raffarin van Frankrijk vast aan zijn voornemen ook volgend jaar de inkomstenbelasting te verlagen. Inmiddels is het begrotingstekort van Frankrijk opgelopen tot 3,8 procent van het bruto binnenlands product, ter wijl 3 procent het maximum is in de eurozone.