De Hoop Scheffer op kop bij NAVO

Minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer maakt van de twee overgebleven gegadigden op dit moment de grootste kans om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Volgens hoge diplomaten tekent zich onder de negentien NAVO-lidstaten informeel vergaande consensus af over een benoeming van de Nederlander tot NAVO-chef. ,,De Hoop Scheffer heeft de leiding, maar hij is nog niet over de finish'', zegt een hoge NAVO-diplomaat.

,,Een van de problemen'' die volgens diplomaten nog moeten worden opgelost is de kandidatuur van zijn enige concurrent, de Canadese vice-premier en minister van Financiën John Manley. Zolang de Canadese regering diens kandidatuur niet intrekt en instemt met de benoeming van De Hoop Scheffer, blijft consensus uit. Volgens diplomaten moet de komende dagen blijken of ,,Canada wil doorgaan met de kandidatuur van Manley'' of ,,zich bij de meerderheid aansluit''.

Volgens ingewijden is het aannemelijk dat hiervoor druk uit andere hoofdsteden op de regering in Ottawa wordt uitgeoefend. Volledige consensus is vereist voor de benoeming van een NAVO-secretaris-generaal, een procedure die bij de NAVO met zeer veel geheimhouding wordt omkleed.

Met de Canadese positie hangt volgens diplomaten vermoedelijk samen dat Frankrijk nog geen volstrekte duidelijkheid heeft gegeven of het al dan niet De Hoop Scheffer zal steunen of diens concurrent van de deels francofone bondgenoot Canada. Via diplomatieke kanalen heeft Frankrijk aan de Nederlandse regering zijn sympathie uitgesproken voor een eventuele kandidatuur van De Hoop Scheffer. Maar de volledige Franse steun, inclusief die van president Chirac, ontbreekt nog.

,,Frankrijk wil mogelijk niet Manley voor het hoofd stoten'', taxeert een nauw betrokken diplomaat. ,,Het zou me zeer verbazen als Frankrijk zich tegen de Europese consensus zou verzetten'', zegt een NAVO-diplomaat.

De Nederlandse regering blijft bij het standpunt dat Nederland geen kandidaat heeft. Dit zal volgens ingewijden veranderen als er binnen de NAVO geen obstakels meer zijn en consensus ontstaat over De Hoop Scheffer.

De benoeming van een Canadees tot NAVO-chef ligt niet voor de hand en zou een ,,precedent'' zijn, zeggen NAVO-diplomaten. In dat geval zou de NAVO geheel door Noord-Amerikanen worden geleid: met naast de Amerikaanse militaire opperbevelhebber ook een Canadees als secretaris-generaal. Daarvoor bestaat in Europa en ook in Washington geen animo, zeker met het oog op de nog steeds broze transatlantische verhoudingen als gevolg van `Irak', zeggen ingewijden.

Wanneer de beslissing over de opvolging van de huidige secretaris-generaal van de NAVO, de Brit Lord Robertson, valt, is volgens diplomaten niet te zeggen. Robertson treedt in december af. Vorige week trok de Noorse minister van Defensie, Krohn Devold, zich publiekelijk terug als kandidaat. Zij zei toen dat de volgende NAVO-chef ,,uit Nederland moet komen''.

    • Robert van de Roer