CDA, VVD en D66: pas begroting aan

De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 willen dat het kabinet de gisteren gepresenteerde begroting 2004 aanpast. Dat bleek vandaag bij het begin van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer.

CDA en D66 zijn kritisch over een voorheffing bij VUT-uitkeringen, het CDA wil de eigen bijdrage voor medicijnen van tafel en de VVD wil meer geld voor agenten.

De fracties van VVD en D66 markeerden in hun bijdrage hun eigen positie. D66-fractieleider Dittrich ziet zijn partij als ,,een libero met voetbal'', ,,een onafhankelijke partij die een eigen positie kiest'', aldus Dittrich in zijn bijdrage. VVD-fractieleider Van Aartsen verklaarde ,,met vertrouwen maar niet zonder zorg te kijken naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de plannen van dit kabinet''.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen over de troonrede en miljoenennota werd PvdA-leider Bos weggehoond door de coalitiefracties, omdat hij geen tegenbegroting kon presenteren. Bos had aanvankelijk in het midden gelaten of de PvdA met een tegenbegroting zou komen. Bos verweet het kabinet een ,,verkeerde kijk'' op de samenleving, waarbij ,,verantwoordelijkheid vooral een hoogdravend eufemisme voor bezuiniging vormt''.

CDA-fractievoorzitter Verhagen vond, mét D66, dat het kabinetsplan om werknemers die met VUT gaan een belastingaanslag voor vijf jaar ineens op te leggen, van tafel moet. Het CDA vindt dat het kabinet op dit gebied ,,speelruimte'' moet scheppen voor de onderhandelingen met de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Verhagen stelde voor in plaats daarvan de premie en lopende VUT-uitkeringen ,,,netjes af te bouwen.'' Tegelijk zou dan voor oudere werknemers mogelijk moeten worden gemaakt deeltijdpensioen vanaf 60 in plaats van 63 jaar in te laten gaan en vervroegd pensioen vanaf 63 jaar.

Het CDA wil ook de eigen bijdrage van 1 euro 50 voor medicijnen schrappen, D66 wil die aan een plafond van vijftig euro binden. De VVD wenst meer geld om een eventuele afname van het aantal politieagenten tegen te gaan, en pleit voor een ,,stoomcursus'' voor wegbezuinigd defensiepersoneel om bij de politie te gaan werken.

Premier Balkenende, minister De Geus (Sociale Zaken) en minister Zalm (Financiën) verklaarden gisteren na de presentatie van de begroting nadrukkelijker dan in de voorafgaande dagen dat er ruimte is voor overleg met de vakbonden en de werkgevers. Zalm zei dat als de lonen de komende twee jaar worden bevroren er voor enkele honderden miljoenen euro's ruimte ontstaat. Volgens berekeningen van Sociale Zaken komen er bij bevriezing van de lonen volgend jaar 5.000 tot 10.000 nieuwe banen bij. Het jaar daarop zou dat aantal toenemen tot 40.000 en in 2007 tot 60.000 banen.

BESCHOUWINGEN: pagina 3

HOOFDARTIKEL: pagina 9

PERSSTEMMEN: pagina 9

WWW.NRC.NL: dossier Rijksbegroting 2004