Bush dringt aan op milieuplan

De Amerikaanse president Bush heeft gisteren voor de tweede achtereenvolgende dag aangedrongen op aanname door het Congres van zijn milieuplan voor de beperking van de uitstoot van kwik, stikstof en zwaveldioxide die wordt voortgebracht door kolencentrales. Volgens het voorstel, het Clear Skies Initiative, mogen Amerikaanse bedrijven die niet aan de nieuwe uitstootvoorwaarden kunnen voldoen, emissierechten kopen bij bedrijven die minder vervuilen. Critici van het plan vrezen dat het voorstel de regels van de in 1990 aangenomen Clean Air Act juist ondermijnt. Bovendien, zo stellen zij, gaat Bush in zijn voorstel voorbij aan de schadelijke effecten van de uitstoot van kooldioxide, de stof die verantwoordelijk is voor het broeikaseffect.