`Beroep tegen afwijzing pardon'

Vreemdelingen die niet in aanmerking komen voor de eenmalige pardonregeling of niet door minister Verdonk (Vreemdelingezaken en Integratie) als `schrijnend geval' worden aangemerkt, hebben het recht tegen die beslissing in beroep te gaan.

Dat stellen hoogleraar bestuursrecht P. Nicolaï en docent B.K. Olivier – gespecialiseerd in vreemdelingenrecht – van de Universiteit van Amsterdam.

Hun uitspraken dat de circa 7.500 brieven die Justitie de afgelopen maanden ontving moeten worden gezien als nieuwe aanvragen voor een verblijfsstatus, staan lijnrecht tegenover die van minister Verdonk. Zij stelde – zowel in de beantwoording van vragen vanuit de Tweede Kamer als tijdens behandeling van de eenmalige pardonregeling vorige week – dat het slechts om een zogenaamde ambtshalve beoordeling gaat. De VVD-bewindspersoon ziet de brieven als herhaalde en niet als nieuwe aanvragen. En wie niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning moet dat volgens haar opvatten als ,,een feitelijke mededeling waartegen geen bezwaar en beroep openstaat''. Nicolaï en Olivier betwisten dit. In een brief aan VluchtelingenWerk Nederland schrijven ze dat ,,de rechtsmiddelen die voor de vreemdeling openstaan tegen een afwijzing [...] ook in dit geval van toepassing zijn''.

De Tweede Kamer debatteert vanavond voor de tweede keer over de eenmalige pardonregeling van Verdonk die aan 2.200 asielzoekers die langer dan vijf jaar in een eerste procedure zitten een verblijfsvergunning toekent. Ze heeft de steun van de coalitiepartijen VVD, CDA en D66, en van de LPF. De oppositiepartijen pleitten evenals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de vier grote steden, VluchtelingenWerk Nederland en tal van andere organisaties voor een ruimere regeling, waardoor circa 6.000 vreemdelingen alsnog worden gelegaliseerd. De organisaties verwachten op grond van de beperkte regeling ,,een lawine aan nieuwe bezwaarprocedures''. Het was minister Nawijn (LPF) die in januari beloofde om alle schrijnende gevallen, naar schatting 2.300, een verblijfsvergunning toe te kennen. Circa 7.500 vreemdelingen deden een beroep op de regeling.

    • Froukje Santing