Alstom mag geen directe staatssteun

De Europese Commissie wil niet toestaan dat Frankrijk onmiddellijk deelneemt in het kapitaal van het industriële conglomeraat Alstom. Zij besloot vandaag een `diepgaand onderzoek' te openen naar de steunoperatie aan Alstom (110.000 werknemers), bouwer van de hogesnelheidstrein, schepen en energiecentrales. De Franse autoriteiten krijgen tot 22 september de tijd om met een wel aanvaardbare variant voor steun aan Alstom te komen. Eurocommissaris Mario Monti (Mededinging) maakte het unanieme Commissie-besluit vanmiddag in een korte verklaring bekend.

Volgens Monti gaat de schorsing van de Franse steunmaatregel uiterlijk op 22 september in ,,tenzij de Franse autoriteiten zich publiekelijk committeren om niet deel te nemen aan maatregelen die automatisch en onomkeerbaar een staatsdeelneming impliceren, zonder voorafgaande toestemming van de Commissie volgens de regels voor staatssteun''. Het gaat hierbij om de eerdere aankondiging van de Franse regering dat zij voor de helft wil deelnemen in een kapitaalsverhoging van 600 miljoen euro en ook de financiering van 300 miljoen voor een achtergestelde lening. De Franse staat zou zo weer 31,5 procent van het eerder geprivatiseerde Alstom in bezit krijgen. Monti heeft de afgelopen dagen voortdurend met de Franse autoriteiten overlegd over alternatieven. Hierbij is onder meer gesproken over de mogelijkheid van converteerbare obligaties. Monti heeft steeds onderstreept dat hij niet voor een voldongen feit wil worden gesteld. Vandaar het dreigement de steunmaatregel vanaf 22 september te schorsen. Monti staat ,,open voor voortzetting van de dialoog''.

De Commissie stelde in haar besluit vanmiddag verder vast dat de Franse regering al een aantal steunmaatregelen heeft genomen, zonder de verplichting te respecteren de Commissie vooraf in te lichten. Het gaat hierbij onder meer om een garantstelling voor 65 procent voor een kredietlijn van 3,5 miljard van parrticuliere banken.