Ahold offert De Ruiter voor Moberg

Daags na prinsjesdag bindt Moberg in en vertrekt De Ruiter bij Ahold. ,,Ik heb geluisterd naar de kritiek.''

Op dag 205 van de Ahold-crisis heeft de eerste commissaris zijn vertrek aangekondigd. President-commissaris H. de Ruiter gaat in oktober weg. Een publicitair offer van een functionaris die toch al aan zijn laatste termijn bezig was.

Ter vergelijking: de `oude' commissarissen van telefoonbedrijf Worldcom vertrokken een half jaar na het boekhoudschandaal. Ahold kondigt meer wissels onder de commissarissen aan, maar die komen in mei 2004 aan de orde.

De commissarissen hebben, tamelijk ongewoon, een eigen commissie geformeerd die naast de benoeming van nieuwe leden ook belast is met ,,beoordeling van het terugtreden'' van zittende leden.

De Ruiters positie bij Ahold was onhoudbaar geworden. De directe aanleiding voor zijn vertrek is de ommezwaai van bestuursvoorzitter A. Moberg die twee bescheiden, maar maatschappelijk gevoelige wijzigingen in zijn beloning heeft voorgesteld en gekregen. De Ruiter verdedigde vorige week nog Mobergs beloning en zijn eigen handtekening onder dat contract. Met Mobergs mea culpa (,,ik heb geluisterd naar de kritiek'') zit De Ruiter met de zwarte piet.

De timing van Ahold is, opnieuw, een bonus voor de media. Het tumult over Mobergs beloning brak los op een aandeelhoudersvergadering, een dag voor de sluiting van commentaren op een nieuwe code voor goed ondernemingsbestuur van de commissie Tabaksblat. De beloning was zichtbaar in strijd met deze code.

Nu neemt Ahold een bocht van 180 graden na prinsjesdag. ,,Bovenmatige stijging van topinkomens in de marktsector (...) wil de regering met passende maatregelen tegengaan'', zei de koningin gisteren. Een passage die voor Koninklijke Ahold en dochter Albert Heijn, hofleverancier, extra betekenis heeft.

Moberg schrapt twee elementen in zijn beloning: zijn garantiebonus (waarde: 1,5 miljoen; gold twee jaar) en de vaste formule van zijn gouden handdruk. Hij behoudt zijn volledige bonusregeling, die uitkomt op maximaal 2,5 maal zijn salaris van 1,5 miljoen euro. De hele bonus wordt nu gekoppeld aan geleverde prestaties, maar Ahold zegt nu niet hoe dat eruit ziet.

Moberg doet wel, wat de KPN-commissarissen en KPN-chef A. Scheepbouwer weigerden, toen diens beloning, inclusief een gegarandeerde bonus van 0,5 miljoen euro, dit voorjaar opschudding gaf. Moberg luistert en handelt.

Grootaandeelhouder de Nederlandse Staat deed toen bij KPN hetzelfde wat de pensioenfondsen ABP en PGGM bij Ahold deden. Zij stuurden een brief. De overheid stemde vóór de jaarrekening, de pensioenfondsen stemden vóór de benoeming van Moberg.

De vraag is hoe beschadigd Moberg uit deze publicitaire windhoos komt. Zijn argumentatie voor zijn vraag om garanties was dat hij in april, bij de onderhandelingen, te weinig informatie van Ahold had en op zeker speelde. Toen hij dat twee weken geleden zei, was de toestand van Ahold dezelfde als nu. Sterker nog: de commotie en de economie hebben Ahold eerder verzwakt (omzetderving bij Albert Heijn; onmin bij deel van de beleggers; koopkrachtdaling alom). Maar Moberg heeft ,,inmiddels meer inzicht verworven'' in Ahold en daarom kan hij de garanties kennelijk laten vallen. Hij rept van een commitment dat hij samen met zijn medewerkers de onderneming kan herstellen tot een gezond bedrijf.

Hij had ervoor kunnen kiezen om dat commitment ook financieel te laten zien, door met eigen geld Ahold-aandelen te kopen. De commissarissen hadden ervoor kunnen kiezen om dat nu te regelen, zoals bij steeds meer internationale bedrijven gebruikelijk is. B. Verwaayen kreeg bij zijn benoeming als chef van British Telecom in 2002 bijvoorbeeld voor een miljoen pond gratis aandelen, maar kocht zelf ook aandelen voor een miljoen pond. Mobergs beloning houdt zijn controversiële gratis elementen: gratis aandelen (waarde nu: 1,15 miljoen euro) en aandelenopties (waarde nu: 4 miljoen).

    • Menno Tamminga