WACHTLIJST TBS WORDT WEGGEWERKT

Minister Donner van Justitie wil nog deze kabinetsperiode de wachtlijsten voor tbs-patiënten wegwerken. Onderzocht wordt of het mogelijk is bestaande tbs-voorzieningen uit te breiden met tijdelijke en soberder ingerichte cellencomplexen. Ook wordt bekeken of het mogelijk is binnen het bestaande gevangeniswezen tbs'ers te behandelen.