VUT-REGELING WORDT ONAANTREKKELIJKER

Het kabinet gaat per 2005 de VUT-regeling onaantrekkelijker maken door over alle jaren dat de uitkering loopt vooraf over het gehele bedrag belasting te heffen. Daarnaast komt de fiscale stimulans voor VUT- en prepensioenregelingen te vervallen.

De voorheffing hoeft niet door de betrokken werknemer betaald te worden, maar door het fonds dat de VUT-uitkering uitbetaalt. De overheid geeft het fonds de vrijheid zelf te bepalen of dit bedrag ineens in rekening wordt gebracht of dat de belasting gespreid wordt ingehouden op de uitkering. Onduidelijk is nog wat gebeurt bij overlijden voor de pensioengerechtigde leeftijd.