VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Wie: J.F. Hoogervorst (VVD)

Wat wil hij? De gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk houden. Patiënten en zorginstellingen krijgen meer financiële verantwoordelijkheid, het ziekenfondspakket wordt kleiner. Wachtlijsten moeten korter.

Hoe? Het komende jaar staat in het teken van deovergang naar een nieuw zorgstelsel, in 2006, en de invoering van een verplichte basisverzekering voor iedereen.

De zorguitgaven stijgen de komende vier jaar met ruim 6 miljard euro. 500 miljoen euro wordt in 2004 besteed aan het terugdringen van de wachtlijsten – met name die voor behandeling van levensbedreigende ziekten. Verder wordt volgend jaar 2,3 miljard euro bezuinigd. Het ziekenfondspakket wordt verkleind en de zorginstellingen worden met een miljard gekort.

De overheid appelleert aan de eigen verantwoordelijkheid van patiënten. Per 1 januari moet per recept 1,50 euro worden bijgelegd en in 2005 komt daar nog eens 200 euro per jaar aan eigen risico bij. Deze zogenoemde `remgelden' moeten de zorgconsumptie beteugelen.

Ook het basispakket in de AWBZ (de bijzondere ziektekosten van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen) wordt beperkter en de eigen inkomensafhankelijke bijdragen, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, worden verhoogd. Op termijn wordt alleen nog medische zorg vergoed.

Wel komt voor de lage inkomens, naast de huidige tegemoetkoming via de belasting, een aparte subsidieregeling om de extra eigen bijdragen te compenseren.

Zorginstellingen worden gedwongen tot meer efficiency en betere prestaties. Zo komt er een nieuw bekostigingssysteem voor ziekenhuizen, waarin prijs en kwaliteit van de ziekenhuiszorg op doelmatigheid beoordeeld worden.

Tevens komt er een nieuw prijs- en vergoedingssysteem voor medicijnen om de snel stijgende uitgaven voor geneesmiddelen fors te drukken. Daarnaast is er extra geld (50 miljoen euro) om de ambulancezorg en kleine ziekenhuizen te verbeteren. De premies voor ziekenfonds en de inkomensafhankelijke AWBZ samen stijgen in 2004 (voor een modale werknemer) naar 490 euro per maand (nu 467).