Vliegangst

De op doktersadvies verkregen pillen droeg ik bij me alsof mijn leven er van afhing. Al bij het naderen van Schiphol maakten de angst en de kinderlijke verbazing over de grootsheid van het vliegen zich van mij meester. Ik had me voorgenomen om het nog één keer te proberen.

En het werkte; de pil scheidde lichaam en geest. Voor het eerst kon ik genieten van wat anders zo angstaanjagend was: het mechanische geweld bij het opstijgen en de hemelse kleuren. Ik praatte met mijn geliefde in plaats van meegesleurd te worden in een ketting van lichamelijke reacties. In Oslo aangekomen vroeg hij na twaalf jaar, drie kinderen, een huis en acht rampzalige vluchten of ik met hem wilde trouwen!

Propanolol.

    • Tanja Karreman