VERKEER EN WATERSTAAT

Wie? K.M.A.Peijs (CDA)

Wat wil zij? Wegwerken van achterstallig onderhoud aan spoor-, vaar- en autowegen. Opheffen van een aantal knelpunten op snelwegen, zodat de doorstroming met ,,minimaal 30 procent'' verbetert.

Hoe? Uitstel van een flink aantal verkeersplannen en hiervoor bestemd geld gebruiken voor achterstallig onderhoud. ,,De basiskwaliteit komt in het geding'', vindt Peijs. Een gedeelte van de opbrengst van het `kwartje van Kok' (een accijnsverhoging uit 1991) zal aan het onderhoud worden besteed. Op 1.300 kilometer aan rijkswegen wordt de komende jaren nieuw asfalt aangebracht. Maar ingrijpende plannen, zoals voor de ring rond Eindhoven, de zuidelijke ringweg bij Groningen, het knooppunt Badhoevedorp en de belangrijke verbinding Roosendaal-Antwerpen, worden één tot vier jaar uitgesteld.

De minister noemt haar begroting ,,realistisch en evenwichtig'' nadat ze een tekort van 1,3 miljard heeft weggewerkt en het meerjarenprogramma voor infrastructuur en transport (MIT) met ruim een miljard euro heeft verlaagd. Ze belooft: ,,Niks leidt tot afstel, we komen onze afspraken na. Zij het wat later.'' Grote projecten zoals de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn (HSL) worden ontzien.

Peijs werkt hard aan een nota `Mobiliteit', waarin ze ,,het hele verkeers- en vervoersbeleid tot 2020'' zal beschrijven. Dit belangrijke beleidsstuk, dat het Nationale Verkeers- en Vervoersplan van Paars vervangt, komt naar verwachting komend voorjaar gereed. Intussen werkt ze ook aan een nieuwe spoedwet wegverbreding, waarmee ze nog eens een aantal spitsstroken wil realiseren op de autowegen. Tot vreugde van staatssecretaris Van Geel (Milieu) beloofde Peijs rekening te houden met de toename van de geluidsoverlast die zulks veroorzaakt. Haar voorganger De Boer had daar niet aan gedacht, waardoor zijn spoedwet bijna sneuvelde in de Eerste Kamer.

Peijs zegt ,,hoge prioriteit'' te geven aan verbetering van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Op haar begroting is 18 miljoen vrijgemaakt voor extra toezichthouders in bus en tram in de vier grote steden.

Om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen is voor de komende zes jaar ruim 200 miljoen euro vrijgemaakt voor verhoging van de zeedijken.