Veel cultuur tijdens Nederlands voorzitterschap EU

De staatssecretarissen van Europese Zaken en van Cultuur, Nicolaï en Van der Laan, hebben ruim 2 miljoen euro uitgetrokken voor een cultureel programma tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, de tweede helft van het komende jaar. Ze willen vooral de culturele banden aanhalen met nieuwe lidstaten uit het voormalige Oostblok. Daar zal Nederlandse kunst te zien zijn, terwijl hier kunst uit die landen wordt getoond. Gedacht wordt aan tentoonstellingen, concerten, exposities en uitvoeringen. De Mondriaan Stichting en het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten zullen het programma ontwikkelen. Han Bakker wordt intendant. Hij was eerder onder meer directeur van de Dogtroep. Hij krijgt steun van Maria Hlavajova en Henk Scholten.