Te huur: hulp bij rouw

Mensen die te horen krijgen dat ze niet lang meer te leven hebben, vallen in een zwart gat. Hun naasten weten niet wat te zeggen of doen. De Musselse baptistenpredikant Sietze van der Veen (40) is daarom een commercieel bureau voor stervensbegeleiding en rouwverwerking begonnen, genaamd `De Rijzende Ster'. Van zijn clientèle is 85 procent buiten- en randkerkelijk, vertelt hij. ,,De nood die je ziet, is groot. De omgeving van een stervende weet zich vaak geen houding te geven.''

Van der Veen en zijn vrouw bieden een `all in'-pakket: naast het bieden van een luisterend oor verzorgen ze ook spreekbeurten op crematies, leiden ze rouwdiensten en zingen ze persoonlijk, onder begeleiding van gitaar en mondharmonica, desgewenst religieuze of neutrale liederen aan het sterfbed of tijdens een uitvaartplechtigheid. Van der Veen verdiept zich in het leven van de overledene en staat in de rouwdienst hooguit een kwartier stil bij diens leven. Hij leest niet van papier, zegt hij. ,,Eventueel zingen we iets of lezen we een gedicht voor.'' Heel wat ,,flitsender'' dan een humanistisch raadsman of -vrouw dat doorgaans doet, weet hij. ,,Want neem me niet kwalijk, die lezen vaak drie kwartier iets voor van een briefje. Daarover heb ik hele slechte reacties gekregen.''

In persoonlijke gesprekken met terminale patiënten probeert de dominee vooral ,,naast de ander te staan in zijn angsten en onzekerheden''. ,,Het is vooral luisteren, want dat kunnen weinig mensen tegenwoordig meer. Iedereen begint vaak direct over zijn eigen ervaringen.'' Hij wil ,,meelopen'' met de ander ,,tot de dood''. ,,Vaak zijn woorden overbodig. Je laat mensen praten, soms huil je mee, soms sla je een arm om hen heen.'' Van der Veen Hij rekent 150 euro exclusief reiskosten voor het leiden van een rouwdienst. ,,Maar begeleidende gesprekken doe ik pro deo. En voor het zingen in een dienst vragen we een vrijwillige bijdrage.''