PUNCTUALITEIT TREINEN MOET OMHOOG

Staatssecretaris M. Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) gaat het komende jaar meer eisen van de Nederlandse Spoorwegen. ,,De punctualiteit moet naar 87 procent'', zei ze tijdens een toelichting op de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ze wil deze eis opnemen in de wettelijke regels die ten grondslag liggen aan het contract met de NS.

In de afgelopen maanden lag de punctualiteit gemiddeld op bijna 84 procent. Dit cijfer geeft aan hoeveel treinen op tijd rijden en of de aansluitingen kloppen. Juist vorige week heeft NS de Tweede Kamer in een vertrouwelijk overleg meegedeeld dat het risico groot is dat ze onder meer door het achterstallig onderhoud niet aan de verlangde prestaties kan voldoen. Om de kwaliteit van rails en materieel weer op peil te krijgen is volgens de NS-directie veel meer geld nodig dan de ruim 600 miljoen die het kabinet voor de komende jaren beschikbaar stelt.