Oudere van nu wil maatverzorging

Nederland moet zich voorbereiden op meer en andere zorgvoorzieningen voor ouderen. Dit stelt directeur M. Rompa van Arcares, branche-organisatie voor verpleging en verzorging, gisteren bij de aankondiging van een investeringsplan wonen en zorg. ,,De babyboomers worden ouder en nemen geen genoegen meer met het traditionele verpleeg- en verzorgingshuis'', aldus Rompa. ,,De oudere van nu wil een ruime woning met voorzieningen en zorg binnen handbereik. De zorg en de gebouwen moeten flexibeler en multifunctioneler, zodat aanpassing aan trends mogelijk is.''

Het plan van Arcares voorziet in het opheffen van alle 22.000 plaatsen in meerbedskamers per 2010. Ook wil de organisatie 20.000 tijdelijke verpleegplaatsen in de vorm van `zorgunits dementie', die meer privacy bieden dan verouderde verpleeghuizen. Van de plaatsen in de verzorgingshuizen wil Arcares de helft (50.000 eenheden) vervangen door moderne woonzorgcomplexen of woonzorgzones met multifunctionele dienstencentra.

Rompa wil dat gemeenten bij de ruimtelijke ordening meer prioriteit geven aan wonen en zorg. Ook dient er meer ruimte te komen voor mengvormen van publiek en privaat gefinancierde zorg, met stimulansen op belastinggebied.

Omdat het een mengvorm betreft tussen aanpassing van bestaande gebouwen en nieuwbouw kunnen de kosten binnen de perken blijven, aldus Rompa. Daarnaast hoeft niet alles in een keer, maar kunnen de aanpassingen in clusters worden uitgevoerd.